Študenti technických vysokých škôl by mali mať počas štúdia viac praxe

16. 11. 2015

Podľa Zväzu automobilového priemyslu by viac praxe počas štúdia umožnilo študentom technických vysokých škôl lepšie uplatnenie na trhu práce. V spolupráci so 6 fakultami technických univerzít preto spustil pilotný projekt s názvom SPICE. Má poskytnúť študentom získať 3-mesačnú súvislú prax v podniku ukončenú diplomovou prácou, čím by preukázali svoj talent a schopnosti.

Rozhlasová stanica Lumen_logo(11. 11. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/27; Ján Heriban, Monika Majerová)

Monika Majerová, moderátorka: „Študenti technických vysokých škôl by mali mať počas štúdia viac praxe. Umožnilo by im to lepšie uplatnenie na trhu práce. Tvrdí to Zväz automobilového priemyslu. V spolupráci so 6 fakultami technických univerzít preto spustil pilotný projekt s názvom SPICE. Má poskytnúť študentom posledných ročníkov získať 3-mesačnú súvislú prax v podniku ukončenú diplomovou prácou. Viac povie redaktor Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor: „Zväz automobilového priemyslu chce projektom SPICE dostať študentov do firiem už počas ich štúdia. Prezident zväzu Juraj Sinay."

Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu: „Aby tie diplomové práce boli robené vo firmách, v podnikoch, pre potreby firiem s cieľom, aby tí študenti skutočne preukázali ten svoj talent a schopnosti."

Ján Heriban: „Zväz automobilového priemyslu pri projekte vychádza z toho, že transformácia vysokého školstva má smerovať k posilňovaniu praxe. Opäť prezident Juraj Sinay."

Juraj Sinay: „Ten problém je v tom, že náš vysokoškolský zákon nepozná tú formu, že to bude aj zamestnanec, aj študent, čiže bude môcť zarábať a bude môcť v dennom štúdiu študovať."

Ján Heriban: „Analýzu ako by mala reforma vyzerať vypracoval zväz už pred rokom. Približuje ju viceprezident Jaroslav Holeček."

Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu: „Prvý krok je definovanie potrieb trhu práce, potom druhý veľmi dôležitý procesný krok bolo, aby sme skutočne oslovili absolventov stredných škôl. Tretí krok je zaviesť povinné prijímacie pohovory na vysoké školy, štvrtý procesný krok je krok, ktorý smeruje do samotnej podstaty vzdelávania na vysokej škole, no a ten piaty krok je meranie kvality a uplatniteľnosti absolventov."

Ján Heriban: „Automobilky, ktoré pôsobia na Slovensku, projekt SPICE podporujú. Za trnavskú automobilku hovorí Daniela Schweizer."

Daniela Schweizer, za trnavskú automobilku: „Práve počas tej blokovej dlhodobej stáže ten študent vysokej školy nadobudne také tie praktické zručnosti, s kolegami nadobudne pracovné návyky."

Ján Heriban: „Zväz automobilového priemyslu odhaduje, že do budúcna budeme z odborného vzdelávania potrebovať 12 až 14 tisíc nových pracovných miest v tomto odvetví."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač