Študenti technických vysokých škôl by mali mať počas štúdia viac praxe

16. 11. 2015

 

Keywords:
projects, colleges, education

Areas:
Technical Sciences

Print