Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015

18. 11. 2015

plagát Vedecký obrázkový vtip 2015V poradí už 10. ročník súťaže, sa stal prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Témou roka 2015 bol EXPERIMENT.

 Táto téma bola zameraná na  vedecké  experimenty  a experimentovanie vo vede, vo vzdelávaní a v živote.

Organizátori súťaže si dali za cieľ vyzvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu.

Predmetom súťaže boli originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, realizované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte A4 s minimom slov. Vtipy zaradené do súťaže boli v súlade s témou 10. ročníka súťaže a propozíciami súťaže a týkali sa  pochopenia prírodných – fyzikálnych, chemických, biologických procesov, zákonov a zákonitostí a/ alebo vývoja technologických a technických aplikácií a/alebo vedeckého objavovania – poznávacích prístupov, metód a foriem uplatňovaných vo vede, vzdelávaní a živote.
Ak sa autor pri tvorbe obrázkového vtipu inšpiroval dielom iného autora, alebo využil časť diela iného autora, musel v komentári uviesť pôvodný zdroj/autora a vlastnú pridanú hodnotu.


VYHODNOTENIE

 

plagát (pdf)

Uverejnila: M. Izakovičová (CVTI SR, NCP VaT)

Kliknutím na obrázok zobrazí sa v plnom rozlíšení

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač