Svetovo uznávaný profesor z CERN a slovenskí tínedžeri

10. 11. 2015

Prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc., pôsobiaci v Európskej organizácii pre jadrový výskum – CERN vo Švajčiarsku, chcel byť ako dieťa meteorológom, pretože tí podľa neho „mohli beztrestne klamať". Už vyše 20 rokov pracuje na jednom z najdrahších a najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva – veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC (Large Hadron Collider), kde patrí medzi najváženejšie vedecké kapacity.

Držiteľ viacerých významných medzinárodných ocenení precestoval vďaka svojej práci už kus sveta a postretával mnoho významných osobností: „Miest je naozaj veľa, Singapur, India, Brazília, Mexiko a mohol by som pokračovať ďalej. Ale najviac mi utkvel asi Veľkonočný ostrov, kam som šiel z 'vedeckého záujmu' a pochopil som, že populárne historky o tom, ako domorodci premiestňovali obrovské sochy a zničili tak všetky lesy, asi nebudú pravdivé. Spomedzi osobností vyberám: Bruno Pontecorvo (autor hypotézy o viacerých typoch neutrín), Vladimír Gribov (žiak a nasledovník Leva Landaua), Marcel Froissart (profesor na College de France známy pre určenie maximálnej možnej frekvencie pre zrážky dvoch protónov), držiteľ Nobelovej ceny za rok 1976 Burton Richter (chodili sme spolu fajčiť cez prestávky na konferencii), Georges Charpak (boli sme spolu na káve deň predtým, než mu bolo oznámené získanie Nobelovej ceny za rok 1992), Gabriele Veneziano či Jiří Grygar."

Sympatického milovníka hudobných stálic The Beatles a Pink Floyd na jeho práci najviac fascinujú neočakávané výsledky a zvedavosť , ktorá posúva naše poznatky – aj na prvý pohľad nemožné veci sa tak nakoniec dajú zmerať. Za jeden z najobľúbenejších filmov považuje dielo Stanleyho Kubricka s názvom 2001: Vesmírna Odysea a v prípadnom autobiografickom filme by mal byť stvárnený Dustinom Hoffmanom alebo Seanom Connerym.

„ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew" absolvovali v priebehu októbra šestnásť celodenných podujatí v ôsmych krajoch Slovenska, počas ktorých odznelo 80 interaktívnych prednášok. Na Vedeckú roadshow sa prihlásilo vyše 15 000 tínedžerov. Na www.vedanadosah.sk nájdete v sekcii „Vedecká roadshow" fotky z podujatí, videá, interaktívne prednášky, pokusy i ďalšie zaujímavé sekcie.

Vedeckú roadshow „ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew"  prináša Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu PopVaT, ktorého cieľom je popularizovať vedu a techniku a motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov. Realizátorom projektu je tím mentorsko-edukačnej platformy pre deti a mládež www.dikymoc.sk.

Zdroj: PR servis, 9. 11. 2015
http://www.prservis.sk/svetovo-uznavany-profesor-z-cern-a-slovenski-tinedzeri/

(AO)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač