Tajomstvo spod kostola

13. 11. 2015

Rímskokatolícky kostol v podtatranskej obci Batizovce vydal svoje tajomstvo. V jeho podzemí našli archeológovia kryptu, pravdepodobne je v nej pochovaný jeden alebo dvaja významní predstavitelia rodu.

(10.11.2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/16; Jozef Slivenský / Zuzana Straková Wenzlová, Jozef Dúbravský)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Rímskokatolícky kostol v podtatranskej obci Batizovce vydal svoje tajomstvo. V jeho podzemí našli archeológovia kryptu, pravdepodobne je v nej pochovaný jeden alebo dvaja významní predstavitelia rodu. Máriássyovci znamenali pre región pod Tatrami veľa, práve oni tu zrejme založili hneď niekoľko obcí."

Jozef Slivenský, reportér TA 3: „Na začiatku tohto vzrušujúceho príbehu bol schátraný hlavný oltár kostola. Vlani z neho dokonca spadla socha. Vo farnosti sa rozhodli, že ho musia dať zreštaurovať. Miestnemu kňazovi však vŕtalo v hlave ešte čosi."

Pavol Vaňovský, farár: „Ľudia rozprávali, že niekde by tu mala byť hrobka, len nikto tomu nejak nevenoval pozornosť."

Jozef Slivenský: „Miestnym čosi našepkávalo, že teraz je ten správy čas, z programu Obnovme si svoj dom pozháňali peniaze a pustili sa do práce. Na miesto zavolali archeológa Mariána Sojáka a toho nikdy netreba zvlášť presviedčať."

Marián Soják, Archeologický ústav SAV: „Hovorí o tom aj kanonická vizitácia z 18. storočia, hovoria o tom legendy, no až georadarový prieskum potvrdil, že naozaj tá krypta tu je, je zachovaná v plnej kráse, je tehlová, v hĺbke asi dvoch metrov."

Jozef Slivenský: „Výskumníci stáli pred úlohou výsledky z georadara potvrdiť, vyvŕtali dieru a spustili do nej kameru."

Marián Soják: „Už v hĺbke 150 centimetrov sme narazili na veko truhly, ktoré bolo drevené, potiahnuté kovom a mosadznými či medenými cvočkami, ktoré vlastne znázorňujú ornament a pravdepodobne budú schovávať aj letopočet pochovaného. Predpokladáme, že v tejto krypte, tehlovej krypte, bol pochovaný buď Ján Máriássy alebo jeho manželka Žofia Palugay."

Cyril Františka, obyvateľ obce: „Samozrejme, že je to taká radosť, že v našom kostole sú tiež pochovaní tí významní panovníci, ktorí tu vlastne založili a starali sa o túto obec."

Jozef Slivenský: „Odpočívajúcich Máriássyovcov teda v záujme vedy vyrušili, nik zo zainteresovaných však neverí, že by sa preto hnevali."

Marián Soják: „Ja si myslím, že by sa nemali hnevať, je to vlastne úcta k našim prapredkom."

Pavol Vaňovský: „Odteraz sa vždy pred omšou, keď pôjdem, pomodlím za jeho večné odpočinutie."

Jozef Slivenský: „Archeológovia sa chcú samozrejme pozrieť aj dovnútra Máriássyovskej krypty, urobia tak hneď, ako získajú povolenia od pamiatkarov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

Fotozdroj: Archív Televíznej stanice TA 3
kliknutím na foto získate plné rozlíšenie

(AO)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač