Týždeň vedy a techniky

12. 11. 2015

Televízia Markíza priblížila vo svojom spravodajstve  Týždeň vedy a techniky na Slovenku 2015.

logo Televíznej stanice Markíza(09. 11. 2015; Televízna stanica Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; por. 15/17; Dávid Vido, Jaroslav Zápala)

Jaroslav Zápala, moderátor: „Liečia včely, zisťujú, ako sa presúvajú kovové častice, ale aj to, ako spolupracuje robot s človekom. Aj takéto vedecké otázky riešia naši študenti, niektorí pritom neskončili ani základnú školu, no bádanie je ich najväčším koníčkom. So svojimi objavmi dnes súťažili v Bratislave, kde sa začal týždeň vedy a techniky."

Dávid Vido, redaktor: „Toto je laserová harfa. Tón znie vtedy, keď lúč prerušujeme rukou. A títo piataci skúmali desaťtisíce včiel v úli."

Nina Adamčíková, ZŠ Škultétyho, Topoľčany: „My sme liečili roztoča klieštika varroa destructor, je to roztoč včely. Môžete si pozrieť pod mikroskopom."

Dávid Vido: „Robotická ruka, dom riadený na diaľku, či aplikácia, ktorá postráži stredoškolákov, ktorí si chcú požičať od rodičov auto."

Jozef Piatka, dopravná akadémia, Žilina: „Zamerali sme sa na to, že vlastne na tých rodičov, pretože nemajú informáciu o svojich deťoch, nevedia, kde sa pohybujú, boja sa požičať svojim deťom vozidlo. Takisto je to proti krádeži, keď niekde ideme."

Dávid Vido: „Táto študentka zas skúma, ako a prečo sa tvorí meď na obyčajnom kovovom kľúči."

Timea Necpalová, gymnázium, Žilina: „Pozerala som odbornú literatúru, pýtala som sa niekoľkých profesorov, ale tento dej mi vlastne nevedeli vysvetliť, preto sa tomu venujem stále."

Dávid Vido: „Vďaka prezentovaným objavom a výskumu sa potom najtalentovanejší študenti môžu dostať na celosvetovú súťaž mladých technikov, čo im potom zaručí štúdium na tých najlepších univerzitách."

Timea Necpalová: „Tu človek môže prezentovať svoj nápad, ľudia vám môžu dať mnoho návrhov a získate si tu veľa kontaktov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač