Univerzita Komenského ocenila výnimočných študentov a pedagógov

20. 11. 2015

logo UK v BratislaveBratislava 19. novembra 2015: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa študentstva ocenil výnimočných študentov a pedagógov UK.

Akademickú pochvalu rektora UK si prebralo 30 študentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK  za úspešnú študentskú a pedagogickú činnosť a iné aktivity, ktorými prispievajú k šíreniu dobrého mena svojej fakulty, univerzity aj Slovenska v európskom i medzinárodnom kontexte. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa na pôde UK konalo už jedenástykrát.

„Pochod študentov bratislavských škôl 16. novembra 1989 za demokraciu, študentské a občianske práva sa stal symbolickým začiatkom revolučných novembrových dní roku 1989. Považujem za dôležité si opätovne pripomínať tento dátum – možno o to viac, že je menej viditeľný v tieni pražských novembrových udalostí. Aj vďaka študentom našej univerzity si môžeme slobodne užívať akademické práva a slobody,“ uviedol na slávnosti rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vo svojom príhovore sa nevyhol ani smutným udalostiam uplynulých dní: „Aj na našej univerzite si uctievame obete parížskych útokov a  aktuálne memento nám naliehavo pripomenulo, že demokracia je ustavičným a neprestávajúcim zápasom. Ani sloboda a demokracia získaná Nežnou revolúciou nie je automatickou a navždy garantovanou hodnotou, a preto je na nás všetkých, aby sme ju chránili a rozvíjali,“ dodal rektor UK.

V zozname ocenených študentov UK možno nájsť napríklad: Stanislava Huszára z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý je spoluautorom troch vedeckých publikácií v prestížnych karentovaných časopisoch zameraných na lokalizáciu významného molekulárneho cieľa pre vývoj nových antituberkulotík; Tomáša Drápelu z Filozofickej fakulty UK, ktorý sa priamo podieľal na objave niekoľkých desiatok nových mayských miest z predkolumbovského obdobia, Martina Lichého z Farmaceutickej fakulty UK, ktorý sa vo svojom výskume zaoberá štúdiom porúch kontraktility srdca vystaveného akútnemu a chronickému ischemickému ataku, Zuzanu Illýovú z Právnickej fakulty UK, ktorá zorganizovala prvý ročník Letnej školy právnických zručností či medika Františka Grebáča z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, ktorý sa podieľa na organizácii osvetových aktivít o zdraví pre základné a stredné školy, ako aj pre širokú verejnosť v regióne Turiec.

Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdanie ďakovných listov rektora UK, ktoré si prebralo 28 pedagógov UK.

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač