V Centre vedy v Bratislave otvorili Týždeň vedy a techniky a interaktívnu výstavu Veda netradične

10. 11. 2015

Rozhlasová stanica LUMEN informovala o otvorení Týždňa vedy a techniky a výstavy Veda netradične 2015.

logo Rozhlasovej stanice Lumen(09. 11. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/25; Pavol Hudák, Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „V Centre vedy v Bratislave otvorili Týždeň vedy a techniky a interaktívnu výstavu Veda netradične. Jej myšlienkou je ukázať verejnosti výskum, vývoj a inovácie v praxi. V rovnakých priestoroch je pripravená aj prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl. Týždeň vedy a techniky má za cieľ prezentáciu toho najpútavejšieho za posledný rok v tejto oblasti. Sprievodné podujatia sú pripravené po celom Slovensku. Viac zisťoval redaktor Pavol Hudák."

Pavol Hudák, redaktor: „Viete aký hudobný nástroj práve počujete? Odpoveď prezradí Dušan Horváth, zástupca riaditeľa Medzinárodného laserového centra."

Dušan Horváth, zástupca riaditeľa Medzinárodného laserového centra: „Tento hudobný nástroj sa volá laserová harfa a je to nástroj, ktorý prepája svetlo a zvuk. Tvorí sa prakticky v syntetizéri, ktorý je ovládaný tým, že prerušujete svetelný lúč."

Pavol Hudák: „Toto je len jedna z mnohých technických zaujímavostí, ktoré si môžete ešte aj zajtra pozrieť na výstave, ktorá odštartovala Týždeň vedy a techniky. Riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Andrea Putalová vysvetľuje, že UNESCO vyhlásilo Rok svetla, preto toto je aj téma."

Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti: „Cieľom je to, aby sme čo najširšej verejnosti predstavili to, čo sa v oblasti vedy a techniky na Slovensku deje, aby sme pritiahli mladých ľudí k štúdiu týchto vedných oblastí."

Pavol Hudák: „Podľa rektora Univerzity Komenského Karola Mičietu treba do dobrých škôl vrátiť dobrých učiteľov, aby žiaci mali záujem o štúdium vedy a techniky."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „Slovenská veda je súčasťou celosvetovej vedy a spolupráce v celom svete. Chcete byť svetoví, musíte spolupracovať so špičkovými pracoviskami vo svete, aby vás vnímali, akceptovali."

Pavol Hudák: „Na výstave sa prestavil aj stredoškolák Martin Kamenický z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi s robotickou rukou."

Martin Kamenický, Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi: „Mňa vždy zaujímala skôr technika a venoval som sa tým technickým veciam. Nemal som rád tú teóriu príliš, skôr tú prax."

Pavol Hudák: „V rámci Týždňa vedy a techniky sú podujatia po celom Slovensku. Informácie o podujatiach aj vo vašom okolí získate na webovej stránke tyzdenvedy.sk."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač