V Nitre sa konala vedecká konferencia Regióny, hranice, identity

19. 11. 2015

Regióny, hranice, identity bol názor dvojdňovej vedeckej konferencie, ktorú v Nitre usporiadala Maďarská akademická rada na Slovensku.

(16.11.2015; Televízna stanica STV 2; Hírek ‑ správy; 17:38; por. 7/7; Padlovics Ágnes / Takács Krisztina)

Takács Krisztina, moderátorka: „Regióny, hranice, identity bol názor dvojdňovej vedeckej konferencie, ktorú v Nitre usporiadala Maďarská akademická rada na Slovensku."

Padlovics Ágnes, redaktorka: „Konferencia sa konala pri príležitosti sviatku maďarskej vedy s venovala sa dejinám maďarskej filozofie v 18. ‑ 20. storočí."

Mészáros András, organizátor, Univerzita Komenského: „Základnou úlohou je venovať sa metodickým otázkam dejín filozofie, ako treba vnímať dejiny maďarskej filozofie v stredoeurópskom kontexte. Cieľom konferencie je nájsť spoločné body, ako tieto dejiny filozofie napísať."

Padlovics Ágnes: „Na konferenciu prišli prednášajúci zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Béla Mester hovoril o národnej filozofii a cennej práci menšinových maďarských vedcov."

Mester Béla, Maďarská akadémia vied: „Národné rámce majú stále menší zmysel bez toho, aby sme vytvorili komparatívne dejiny filozofie v strednej Európe. Maďarskí vedci zo Slovenska a Rumunska majú v tejto oblasti veľmi dôležitú výhodu,  keďže sú sprostredkovateľmi medzi kultúrami."

Padlovics Ágnes: „Konferenciu, ktorá sa konala pod záštitou Maďarskej akademickej rady na Slovensku, podporili súkromní sponzori. Jej účastníci na druhý deň navštívili Apponyiho knižnicu v Oponiciach."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
filozofické vedy, etika a teologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač