Vedecká cukráreň: Ako sa v CERN-e vyrába zlato

19. 11. 2015

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 24. 11. 2015 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. V novembrovej cukrárni sa dozviete o tom, ako sa vyrába zlato v CERN-e.

leták na novembrovú cukráreňPo kliknutí na pozvánku zobrazí sa v plnom rozlíšení

Pravidelné podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční ako vždy, v posledný utorok v mesiaci –  24. novembra 2015 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR. Prednášať na túto tému bude Mgr. Martin Venhart, PhD., z Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied.

Na prednáške budú prezentované základné princípy jadrovej fyziky a urýchľovania častíc. Predstavíme si tiež urýchľovačovú infraštruktúru v CERN-e, prvý slovenský experiment IS521. Ten je zameraný na štúdium tvarových vlastností atómových jadier zlata.

 

Mgr. Martin Venhart, PhD.Mgr. Martin Venhart, PhD.

Martin Venhart je vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Venuje sa experimentálnej jadrovej fyzike, štúdiu deformácie atómových jadier a štruktúre hmoty tvoriacej atómové jadro. Je koordinátor experimentu IS521 v CERN-e, experimentov S17 a JR115 na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku a PR235 v iThemba Labs v Kapskom meste. Zároveň vedie vývoj unikátneho spektrometra TATRA, ktorý skupina z FÚ SAV využíva na svoje experimenty na zariadení ISOLDE v CERN-e.

Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.Spracovala: Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač