VEDECKÝ JARMOK 2015 v Nitre

05. 11. 2015

plagát k jarmokuVEDECKÝ JARMOK 2015 – veda, ktorú môžete vidieť, počuť a zažiť je nosným podujatím Týždňa vedy a techniky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied.

VEDECKÝ JARMOK 2015 sa bude konať 10. novembra 2015 v Galérii Mlyny

Desať katedier a ústavov predstaví to najlepšie a najpútavejšie zo siedmich prírodovedných odborov. Príďte ochutnať vedu na netradičný jarmok plný prírodovedných chutí.
Zapojte všetky zmysly a spoznajte svet okolo nás! Uvidíte, čo ste ešte nevideli.

Príďte vedu vidieť počuť a zažiť!

  • Príďte zistiť, aký je svet pod mikroskopom.
  • Spoznajte malú stopu človeka, veľkú ekostopu ľudstva.
  • Odhaľte tajomstvá lomu svetla a príďte si vyskúšať fyzikálne hranie sa na tablete.
  • Príďte zistiť, prečo nás kamene tak fascinujú.
  • Vytvorte si vlastnú mapu či spoznajte svet!
  • Odhaľte tajomstvo čarodejníc Džej a Zet v ich tajnej chemickej komnate.
  • Príďte ovládať hry pohybom a vytvoriť 3D fotografiu.
  • Spoznajte svoje zmysly cez hry a hlavolamy a možno objavíte svoj šiesty zmysel.

A ešte omnoho, omnoho viac. (podrobný program v prílohe)

Vedecký jarmok sa uskutoční pod záštitou dekana FPV UKF v Nitre, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre a Galéria MLYNY sa tešia na všetkých zvedavých, nielen vedychtivých návštevníkov. Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť, počuť a zažiť vedu so všetkým, čo k nej patrí a formou hry a dobrodružstva, spoznávať a objavovať veci pod povrchom bežného diania.

Pestrý a bohatý program je zárukou, že každé dieťa si nájde niečo čo sa mu bude páčiť a bude na to spomínať.

Tlačová správa

Kontakt:       

PaedDr. ĽubomÍra Valovičová, PhD.
KF FPV UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

email: lvalovicova@ukf.sk

tel. 0376408616 alebo 0944 316 700

Program

Kliknutím na plagát, zobrazí sa plnom rozlíšení

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač