Výstava Veda netradične priniesla zaujímavé exponáty

09. 11. 2015

výstava Veda netradične 2015Výstava Veda netradične  sa ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015   uskutočnila v dňoch 9. a 10. novembra 2015 v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 v Bratislave, v čase od 9.00 do 18.00 hod. Obsahom výstavy, tak ako po minulé roky bolo množstvo zaujímavých exponátov a exhibícií zo sveta vedy a techniky.

Myšlienkou dvojdňového podujatia bolo u širokej verejnosti a najmä mládeži vzbudiť záujem o výskum, vývoj a inovácie v praxi. Všetky zaujímavosti z týchto oblastí boli  predstavené interaktívnou a hravou formou, prostredníctvom rôznych experimentov a exponátov. Pripravené boli interaktívne stanovištia zamerané na rôzne oblasti prírodovedných a technických odborov, kde sa  prezentovali  exponáty, prebiehali experimenty a  exhibície, ktoré priblížili výsledky výskumu a vývoja.

výstava Veda netradične 2015, stánok Sladké tajomstvo chorôbZaujať vás mohlo napríklad  „Sladké tajomstvo vzniku chorôb“, v ktorom pracovníci Centra glykomiky Chemického ústavu SAV poodhalili skryté a pre mnohých neznáme fakty o vzniku a rozvoji mnohých ochorení. Ďalej ste mohli vidieť Autonómne bezpilotné prostriedky spoločnosti Uavonic, ktoré sú vybavené najmodernejšími  senzormi, ako napríklad termokamerou, multispektrálnou kamerou  a fotogrametrickými nástrojmi. STUBA Green Team  reprezentovalo  jedinú elektrickú formulu na Slovensku. Možnosti odstraňovania znečistenia vôd pomocou bórom dopovaného diamantu predstavili pracovníci Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. To je však len malá časť toho, čo návštevníci mohli vidieť. Pripravených bolo viac ako 20 interaktívnych stanovíšť.

výstava Veda netradične 2015, stánok Čistenie vôd diamantomPodujatie organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a stalo sa už tradíciou v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Mladí ľudia, ktorí prichádzali na podujatie so zvedavosťou,  neodchádzali sklamaní. Naopak, v množstve interaktívnych stánkov určite objavili to, čo ich zaujíma. Veríme, že táto tradícia bude pokračovať aj v budúcich rokoch. Interaktívnymi vedeckými exhibíciami chceme zároveň motivovať mladých ľudí k záujmu o vedu a techniku okolo nás a k štúdiu prírodovedných a technických smerov.

Počas trvania podujatia v rovnakých priestoroch prebiehala aj jedinečná prehliadka výsledkov vedeckovýskumnej činnosti mladých ľudí v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET. Deťom a všetkým tým, ktorí deťmi neprestali byť, bola prístupná výstava Vedecká hračka, kde každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie sa  do vôle  mohol pohrať s vedeckými hračkami, ktoré  demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp, ...).

Spracovala M. Izakovičová (NCP VaT, CVTI SR)

Foto: A. Oravcová (NCP VaT, CVTI SR)

Kliknutím na fotky v texte zobrazia sa v plnom rozlíšení

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač