Zlatý Pip 2015

18. 11. 2015

Detský portál DíkyMoc.sk spolu s Centrom vedecko‑technických informácií v piatok, posledný deň TVT 2015, vyhodnotili prvý ročník interaktívnej ankety, v ktorej mohol každý, koho vek neprekročil práve tridsať rokov, hlasovať za svojho akčného hrdinu, teda vedca, vynálezcu alebo zlepšovateľa. Ako sa deti dozvedeli o práci toho‑ ktorého vedca, aby mu mohli dať svoj hlas? To sme sa dozvedeli  od Martina Michalicu, koordinátora projektu.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(13. 11. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 4/4; Michal Katuška)

Michal Katuška, moderátor: „Sedem slovenských vedcov dnes v Bratislave dostalo Zlatého Pipa. Ocenení bádatelia sú členmi Klubu akčných hrdinov. Ak neviete, o čom hovorím, pravdepodobne máte viac ako tridsať rokov. Detský portál DíkyMoc.sk spolu s Centrom vedecko‑technických informácií dnes vyhodnotili prvý ročník interaktívnej ankety, v ktorej mohol každý, koho vek neprekročil práve tridsať rokov, hlasovať za svojho akčného hrdinu, teda vedca, vynálezcu alebo zlepšovateľa. Ako sa deti dozvedeli o práci toho‑ ktorého vedca, aby mu mohli dať svoj hlas? To sa už pýtam Martina Michalicu, koordinátora projektu, ktorý tu sedí vedľa mňa. Dobrý večer."

Martin Michalica, koordinátor projektu (hosť v štúdiu): „Pekný deň. Dobrý večer. Jednotliví nominovaní vedci alebo vedecké osobnosti boli mládeži predstavené formou videovizitiek, v ktorých sme takou kombináciou otázok, ktoré sme si predstavili, že by mohli mládež zaujímať, snažili vykresliť tú vedeckú osobnosť ako bežného človeka, ktorý má takisto svojich hrdinov, svoje záujmy a snažili sme sa im naozaj tých ľudí tak priblížiť a ukázať, že v podstate nemusia to byť len tí svalovci, ktorí vedia zvládnuť súboj s nejakými mimozemskými galaxiami v science‑ fiction filmoch, ale že sú to práve ľudia, ktorí namiesto tých zbraní používajú svoj rozum a tým dokážu veľké veci."

Michal Katuška: „Takže vedec môže byť naozaj akčný hrdina?"

Martin Michalica: „Som o tom presvedčený, pretože mení svet science‑fiction na skutočnosť."

Michal Katuška: „Na základe čoho si ho tí, ktorí hlasovali, vybrali? Tých, ktorí vyhrali."

Martin Michalica: „To je ťažko povedať, to by bolo potrebné sa spýtať možno hlasujúcej mládeže. Ale ja osobne môžem len tak subjektívne na základe môjho pocitu povedať, že bola to taká veľmi zaujímavá skupina, v podstate jednotliví vedci boli aj z rôznych oblastí, takže to aj pekným spôsobom mapovalo to ich profesijné pôsobenie."

Michal Katuška: „Povedzte, z akých. Kto sú títo hrdinovia?"

Martin Michalica: „Tak teda, ak môžem predstaviť, tak sú to pán profesor Peter Moczo, ktorý je seizmológ, pani docentka Erika Halašová, ktorá pôsobí v oblasti biológie a lekárstva, potom pani docentka Katarína Mikušová, pán profesor Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, pán profesor František Novomeský, pán profesor Michal Zeman a neviem či som povedal už sedem mien (+Juraj Tóth)."

Michal Katuška: „Takže títo, toto sú hrdinovia, ktorých si deti hlasovali. Koľko ich hlasovalo?"

Martin Michalica: „Boli sme veľmi pozitívne prekvapení, že v prvom ročníku súťaže prišlo vyše dvanásťtisíc hlasov, čo nám dáva aj veľmi zaujímavú spätnú väzbu, že mládež sa zaujíma o vedu a techniku, a našim cieľom bolo okrem teda popularizácie týchto vedeckých osobností aj ukázať mladej generácii, aký reálny dopad má práca tých vedeckých osobností na ten bežný každodenný svet, ktorý mladých obklopuje, lebo nie vždy si to uvedomujú, že sú to práve veľakrát aj tí vedci a výskumníci, ktorí ten ich svet menia na praktickejší, zaujímavejší, bezpečnejší a podobne."

Michal Katuška: „Čiže keď hovoríte o ľuďoch, ktorí hlasovali, lebo hovoríte, že to má mať nejaký vplyv, keď zahlasuje človek v dvadsiatich deviatich rokoch, určite to naňho niečo zanechá, ale dá sa povedať, že jeho životná dráha už je nejakým spôsobom naprojektovaná, zatiaľ čo tí mladší, tí sa ešte stále môžu rozhodnúť, čiže je toto aj vaša cieľová skupina?"

Martin Michalica: „Presne tak, presne tak, výborne ste to zhrnul. Svojím spôsobom naozaj cieľom je motivovať mladú generáciu a mladých ľudí, aby sa zamysleli nad tým, že naozaj pokiaľ túžia mať profesiu, v ktorej môžu uplatňovať svoju tvorivosť, kreativitu, môžu vďaka svojej profesii cestovať po svete, spolupracovať s významnými osobnosťami, tak toto by mohol byť smer, ktorý by ich mohol zaujímať."

Michal Katuška: „Z koho si hlasujúci vôbec mohli vyberať? Ako sa vôbec dostali k menám týchto akčných hrdinov?"

Martin Michalica: „Jednotlivé vedecké osobnosti nominovali do ankety jednak slovenské univerzity s technickým alebo prírodovedným zameraním a takisto aj Centrum vedecko‑technických informácií Slovenskej repbliky a Slovenská akadémia vied. Následne sme nominované vedecké osobnosti oslovili, spravili s nimi zaujímavé rozhovory a vlastne také videoprofily. A mladí ľudia mohli na našom edukačnom portáli DíkyMoc.sk bezplatne od júna do októbra hlasovať za svojich favoritov."

Michal Katuška: „Mohli by ste ešte bližšie predstaviť svoj portál?"

Martin Michalica: „Je to, ak by som to mohol veľmi stručne povedať, je to taký edukačno‑ mentorský portál DíkyMoc.sk, prostredníctvom ktorého realizujeme viacero edukačných projektov práve pre mládež z rôznych oblastí, ale cez ktoré sa snažíme troška možno aj formovať smer, ktorým by sa chceli pohnúť."

Michal Katuška: „Ja som čítal – veľmi krátko na záver – že teda ľudia tam môžu písať, ale môžu sa aj poradiť s nejakými tými ľuďmi, tými odborníkmi. Oni sú tam zavesení na tej stránke. Sú ochotní odpovedať?"

Martin Michalica: „Konkrétne pri viacerých projektoch to už riešime či formou ako online poradne, ale ako ste výborne spomenul, tak jednou súčasťou tohto portálu je vlastne taký mentorský systém, kde sú osobnosti z rôznych oblastí. A vlastne mladí ľudia po zaregistrovaní majú možnosť s týmito osobnosťami komunikovať, či už keď hľadajú nejakú možno takú spriaznenú dušu, ktorá by ich usmernila, alebo naozaj ak hľadajú nejaké konkrétne usmernenia alebo cenné rady, ako sa ďalej uberať."

Michal Katuška: „Možno sa nám to v tejto chvíli podarilo s Martinom Michalicom, koordinátorom tohto projektu. Ďakujeme, že ste prišli."

Martin Michalica: „Ďakujem veľmi pekne a želám krásny víkend."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Mládež vybrala prvých členov KLUBU AKČNÝCH HRDINOV
Tohtoročný Týždeň vedy a techniky 2015 ukončia deti!

Tlač