Ako vrátiť mozgy na Slovensko

11. 12. 2015

Na tému ako zmierniť následky úniku mozgov zo Slovenska hovorili v New Yorku špičkoví slovenskí vedci a profesionáli, ktorí prerazili v Spojených štátoch, ako aj naše mimovládne organizácie. Viacerí odborníci uvažujú o návrate domov a jedným z nich je aj Norbert Werner.

 logo Televíznej stanice STV 1(07.12. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 16/24; Alena Taranová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Ako zmierniť následky úniku mozgov zo Slovenska? V New Yorku o tom hovorili špičkoví slovenskí vedci a profesionáli, ktorí prerazili v Spojených štátoch, aj naše mimovládne organizácie. Viacerí odborníci uvažujú o návrate domov. Jedným z nich je aj Norbert Werner."

Alena Taranová, redaktorka: „Absolvent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dnes spracúva dáta z vesmírnych ďalekohľadov NASA, ktoré v röntgenových vlnových dĺžkach skúmajú čierne diery a vzdialené galaxie. Seriózne uvažuje o návrate domov."

Norbert Werner, astrofyzik, Stanford Univerzity: „Preto som aj na tomto podujatí, aby som sa tu porozprával s ľuďmi a zistil, čo je to, čo by som mohol urobiť pre Slovensko, ako by som mohol ďalej motivovať slovenských študentov."

Alena Taranová: „Záujem prísť na Slovensko odučiť niekoľko kurzov má aj profesorka prestížnej Georgetown University."

Ivica Labuda, Georgetown University, oddelenie biochémie: „Ja si myslím, že by som chcela dať späť, vrátiť niečo napríklad Slovenskej akadémii vied."

Alena Taranová: „Rastislav Turek uspel v Amerike so svojou firmou Pexeso. Blízke mu je pravidlo aid forward, čiže pomáhaj dopredu skôr, než pomôže niekto tebe. V Silicon Valley je dnes jedným z najdôležitejších konektorov pre Slovákov, ktorí sa tu snažia preraziť."

Rastislav Turek, zakladateľ spoločnosti Pexeso: „Či úspešne alebo neúspešne, človek sa snaží pomôcť každému, kto sa objaví a má záujem a chce a požiada o pomoc."

Alena Taranová: „Viceprezidentka investičnej banky svoj voľný čas venuje podpore dievčat na Slovensku, nech sa rozhodnú pre kariéru v počítačových technológiách cez projekt IT v IT."

Martina Šturdíková, viceprezidentka JPMorgan Chase & Co: „Určite, aj mne bolo na začiatku hovorené, že by som mala ísť na účtovníctvo alebo na ekonomiku alebo proste na tie dievčenské, lebo by som sa tam rýchlejšie a lepšie presadila. Lenže ono to je o tom, presne ten stereotyp."

Alena Taranová: „To je len niekoľko príbehov viac ako stovky odborníkov, ktorým sa cez video prihovoril aj prezident Andrej Kiska."

Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky: „Vám patrí moja naozaj úprimná vďaka."

Alena Taranová: „Už po tretí raz takúto akciu zorganizovalo slovenské veľvyslanectvo v USA. A keďže ohlas je veľký, bude v tom pokračovať aj naďalej."

Peter Kmer, slovenský veľvyslanec v USA: „Cieľom je prepojiť ich potenciál, odovzdať ich znalosti, skúsenosti zasa partnerom smerom na Slovensko. Máme tu veľmi zaujímavé inštitúcie a predstaviteľov z inovačnej a mimovládnej sféry."

Lenka Surotchak, Nadácia Pontis: „Mohli by prichádzať ako hosťujúci profesori, hosťujúci experti a takisto by prichádzať ako dobrovoľníci do mimovládnych organizácií, do škôl."

Alena Taranová: „Podľa prezidenta Kisku názory a nápady úspešných Slovákov tu v Amerike sú o to cennejšie, že majú nadhľad, ktorý doma na Slovensku mnohým ľuďom aj politikom občas trochu chýba."

Publikovamé z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Tlač