Darček pre našich vedcov

18. 12. 2015

Zamestnanci a študenti Katedry fyziky Univerzity Komenského môžu prakticky potvrdzovať svoje teórie vďaka urýchľovaču iónov. Vedeckí pracovníci považujú vybudovanie laboratória s týmto špičkovým prístrojom za veľký úspech.Televízia TA 3 prináša rozhovor s pracovníkmi tohto laboratória.

logo Televíznej stanice TA 3(11. 12. 2015; Televízna stanica TA 3; Dobré správy; 19.50; por. 7/11; Lenka Ježová, Pavol  Kirinovič)

Pavol Kirinovič, moderátor: „Navštívime Univerzitu Komenského, presnejšie Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, kde nedávno slávnostne odhalili nový tandemový urýchľovač iónov. Nie je to síce ten megaprojekt, ako je známy CERN, ale náš urýchľovač je vraj výnimočný a nemá vo východnej Európe obdobu. Naša veda by sa aj vďaka nemu mala posunúť opäť o krôčik dopredu."

Lenka Ježová, redaktorka: „Zamestnanci a študenti Katedry fyziky Univerzity Komenského môžu prakticky potvrdzovať svoje teórie vďaka urýchľovaču iónov. Vedeckí pracovníci považujú vybudovanie laboratória s týmto špičkovým prístrojom za veľký úspech."

Pavel Povinec, vedúci laboratória: „Momentálne neexistuje takéto iné zariadenie, ktoré by sa dalo porovnať s naším laboratóriom. Naše zariadenie je veľmi komplexné, zahŕňa veľmi širokú škálu aplikácií."

Lenka Ježová: „Urýchľovač iónov môžu okrem fyziky využívať aj v iných odboroch, napríklad v archeológii dokáže pomôcť pri zisťovaní veku nálezov, pri určovaní pravosti umeleckých diel a v astronómii zase pri skúmaní meteoritov."

Miroslav Ješkovský, vedúci pracovník: „Používa sa vlastne v geologických vedách, v astrofyzike, v umení, histórii, atď."

Lenka Ježová: „Vybudovanie laboratória stálo niekoľko miliónov eur. Podľa dekana fakulty by to nebolo možné bez zahraničnej spolupráce a bez prefinancovania z fondov."

Jozef Masarik, dekan fakulty: „Keď zahrniem do toho aj halu, aj všetko, čo ešte k tomu patrí, tak sa to vyšplhá niekde do 5 miliónov euro. Podstatná časť z týchto piatich miliónov, odhadujem to na nejakých 4,5, pochádzala z troch rôznych projektov."

Lenka Ježová: „Zariadenie nemá pre svoju komplexnosť vo východnej Európe konkurenciu. Prvenstvo si drží aj v porovnaní s väčším a významnejším švajčiarskym CERN‑om."

Miroslav Ješkovský: „My dokážeme urýchľovať oveľa viac prvkov."

Lenka Ježová: „Práca s urýchľovačom je veľmi špecifická a vyžaduje odbornú prípravu. Neodborná manipulácia s citlivým prístrojom môže totiž spôsobiť niekoľkotisícové škody. Lenka Ježová, TA 3."

 Publované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Tlač