Deň klinického výskumu

17. 12. 2015

Vedecký výskum na Slovensku by si podľa mnohých zaslúžil viac podpory a pozornosti, ako sa mu v súčasnosti dostáva. Napriek tomu sa odborníci v rôznych odboroch snažia robiť maximum, dôkazom je aj prvý takzvaný kramárenský deň, na ktorom sa v Bratislave zišla lekárska špička nielen zo Slovenska. Informácie o ňom prináša  Televízna stanica TA 3.

logo Televíznej stanice TA 3(11. 12.  2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 17/17; Barbara Štefanovičová, Zuzana Straková Wenzlová, Alfonz Šuran)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Vedecký výskum na Slovensku by si podľa mnohých zaslúžil viac podpory a pozornosti ako sa mu v súčasnosti dostáva. Napriek tomu sa odborníci v rôznych odboroch snažia robiť maximum, dôkazom je aj prvý takzvaný kramárenský deň, na ktorom sa v Bratislave zišla lekárska špička nielen zo Slovenska."

Barbara Štefanovičová, reportérka TA 3: „Detská fakultná nemocnica privítala lekárov nielen zo Slovenska, ale aj Nemecka, Česka či Maďarska. Lekárske špičky prilákala do Bratislavy konferencia, ktorá bola vyústením výsledkov ich práce – patria totiž k najlepším an svete."

Ladislav Kužela, riaditeľ DFNSP v Bratislave: „Chceme ukázať, že veda, výskum je zlučiteľná s reálnou klinickou praxou. Ba naopak, patrí do pracovísk takého typu, jak sme my, to značí do fakultnej nemocnice. A zároveň toto skĺbenie posúva všetkých ďalej."

Ľudmila Podracká, prezidentka konferencie: „Ten vedecký program, ktorý sa nám podarilo zorganizovať, je z výsledkov klinických, vlastných výsledkov, ktorý realizujú či už v rámci tímov jednotlivých kliník alebo v spolupráci so zahraničnými pracoviskami, a to najlepšie dokazuje, že nemusíme sa báť o budúcu generáciu pediatrov."

Barbara Štefanovičová: „Cieľom konferencie bolo vytvoriť mladým lekárom priestor na prezentáciu vedeckých prác a umocniť ich vzájomnú spoluprácu. Mladí lekári prihlásili na prezentáciu takmer tridsať svojich prác, už teraz je preto takmer isté, že táto konferencia nebola poslednou."

Milan Kokavec, člen vedeckého výboru konferencie: „Preberáme od pediatrie klasickej cez oftalmológiu, cez ortopédiu, cez ostatné všetky odbory témy, ktoré nás najviac trápia."

Barbara Štefanovičová: „Prednosta 2. detskej kliniky László Kovac prišiel s myšlienkou rozšíriť v rámci konferencie park osobností detskej fakultnej nemocnice. Ten je venovaný významným osobnostiam slovenskej a svetovej medicíny. V parku preto pri tejto príležitosti pribudli tri stromy nesúce mená Alica Kapráľová, Ján Virčák a Jozef Švejcar."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy

Tlač