Digitálne zruční učitelia

04. 12. 2015

Na učiteľov v súčasnosti sa kladú čoraz väčšia nároky. Okrem pedagogických povinností a schopností musia byť už aj digitálne zruční. Na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici preto otvorili špeciálnu dotykovú učebňu vybavenú modernými technológiami.

logo Televíznej stanice TA 3(28. 11. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 12/17; Martin Dušička, Natália Fónod Babincová, Alfonz Šuran)

Alfonz Šuran, moderátor: „Moderná doba stavia pred učiteľov čoraz väčšia nároky, okrem pedagogických schopností musia byť najmä digitálne zruční. Na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici preto otvorili špeciálnu dotykovú učebňu vybavenú modernými technológiami."

Martin Dušička, reportér TA 3: „Žiaci základných a stredných škôl sú dnes mimoriadne zdatní v používaní dotykových technológií. Aby s nimi učitelia dokázali držať krok, už počas štúdia sa musia na to pripraviť. Pomôcť im má táto nová dotyková učebňa, ktorú otvorili na banskobystrickej univerzite."

Jarmila Kmeťová, dekanka FPV UMB v Banskej Bystrici: „Pripravujeme kvalitných učiteľov a chceme ich pripravovať ešte kvalitnejších, aby naozaj boli pripravení pre súčasného žiaka a dokázali interagovať s týmto žiakom."

Martin Dušička: „V učebni je k dispozícii tridsať nových tabletov, veľkoplošný dotykový displej, dobíjačka, bezdrôtový router, softvérovo je pripravená pre prírodovedné, ale aj humanitné predmety."

Miriam Spodniaková, prodekanka FPV UMB v Banskej Bystrici: „Určite je to najlepšie pre študentov učiteľských študijných programov, my ich pripravujeme v používaní rôznych technológií a tablety vládnu svetom, dá sa povedať teraz."

Martin Dušička: „Univerzita Mateja Bela je jednou z piatich slovenských univerzít, ktorá sa do projektu zapojila. Budúci učitelia majú tabletmi vyučovanie zatraktívniť a žiakov viac motivovať."

Miloš Bélik, lektor: „Je zbytočné vychovať nejakého začínajúceho učiteľa, ktorý okamžite po roku, po dvoch musí ísť na nejaké školenie. Študenti by mali práve prichádzať s tým, poďme to zobrať, uchopiť, používať."

Miriam Spodniaková: „Treba ísť s dobou akože, tomu sa nemôžeme vyhnúť, pretože potom to vzdelávanie pre tých žiakov nie je atraktívne."

Martin Dušička: „Nové technológie zároveň pomáhajú rozvíjať u študentov kritické myslenie, flexibilné rozhodovanie či efektívnu komunikáciu. Tablety však nemajú byť základom výučby, ale len pomôckou, ktorá žiakom jednoducho a názorne problematiku vysvetlí."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač