Európska komisia spustila nový mechanizmus pre vedecké poradenstvo

07. 12. 2015

logo EKNový mechanizmus pre vedecké poradenstvo (SAM – Scientific Advice Mechanism), bol spustený 10. 11. 2015, s podporou 7 vedúcich vedeckých osobností, ktoré vytvoria prvú Vedeckú poradnú skupinu na vysokej úrovni (High Level Group of Scientific Advisors). Tento nástroj predstavuje nový prístup k použitiu nezávislých vedeckých poznatkov pri tvorbe politík Európskou komisiou.

Mechanizmus SAM je prvýkrát spustený 6 mesiacov po tom, čo bol oficiálne uvedený prezidentom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom a komisárom pre výskum, vedu a inovácie, Carlosom Moedasom. Cieľom SAM je zaistiť, aby mala Európska komisia prístup k vedeckému poradenstvu, ktoré je nezávislé od inštitucionálnych a politických záujmov rôznych strán. Spoločne má tento nástroj za úlohu združiť poznatky z rôznych vedných disciplín, zohľadniť špecifiká európskych politík a zaistiť transparentnosť poskytnutých riešení. Poslaním SAM je dopĺňať už existujúce aktivity v rámci Spoločného výskumného centra.

Viac informácií možno nájsť v tlačovej správe Európskej komisie.

Zdroj: SLORD

Uverejnila MI

Tlač