Medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd KOLOS 2015

15. 12. 2015

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

KOLONICKÉ SEDLO/STAKČÍN. V dňoch 3. až 5. decembra sa v hoteli Armales v Stakčíne a na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle konala tradičná konferencia pod názvom Kolos 2015. Konferenciu organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom a stretlo sa na nej 43 astronómov zo Slovenska, Poľska, Česka a Ukrajiny. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Neinvestičný fond Teleskop.

Paralelne s rokovaním konferencie sa uskutočnilo aj projektové stretnutie partnerov cezhraničného projektu "Space Emergency System", ktorí diskutovali o založení konzorcia "Geoinformation Technologies".Platformu Kolosu takisto využila Slovenská Astronomická Spoločnosť pri SAV na rokovanie Hlavného výboru spoločnosti.

Rokovanie konferencie bolo rozdelené do 4 blokov: výsledky založené na pozorovaniach na Kolonickom sedle, výskum premenných hviezd, iné astrofyzikálne oblasti, astroturistika a vzdelávanie. Celkovo odznelo 25 odborných príspevkov a prezentovaných bolo 8 posterov. Ako odľahčenie slúžili tri cestopisné príspevky v druhý konferenčný večer o cestách astronómov po Indonézii, Kanárskych ostrovoch a Kube. Program bol teda skutočne nabitý. Vďaka disciplinovanosti prednášajúcich sa podarilo všetko stihnúť podľa stanoveného časového plánu. Podarilo sa uskutočniť aj poznávací výlet do nového Ekomúzea v Zemplínskych Hámroch.

V dvanásťročnej histórii podujatia Kolos to bol určite jeden z najbohatších ročníkov. Tešíme sa hlavne početnej delegácii z Ukrajiny. Okrem tradičného partnera z Odessy prišli tiež hvezdári z Ľvova, Charkova a Užhorodu. Je tu zjavný trend, po narušení spolupráce s Ruskom, hľadať partnerov v Európskej únii. Črtá sa tak perspektíva obojstranne výhodnej spolupráce. Konkrétne sa hovorilo napríklad o Vihorlatskom Virtuálnom Observatóriu (Vi- ViO), na ktorého vytvorení by mali spolupracovať programátori z Charkova.

Pestrá účasť bola tiež z poľskej strany. Zastúpená bola Jagelonská aj Pedagogická univerzita v Krakove, Univerzita A. Mickiewicza v Poznani, Mládežnícke astronomické observatórium v Niepolomicach, a tiež neastronomický subjekt - Arborétum v Bolestraszycach, ktorý sa ale aktívne zapája do astroturistických projektov. Kolos zostáva verný svojmu názvu. Tak to zhodnotil v záverečnom slove konferencie Dr. Hric. Nielen významom konferencie, ale aj tým, že sa koná pri stále najväčšom funkčnom ďalekohľade na Slovensku.

RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

Zdroj: Podvihorlatské noviny, 14. 12. 2015, č. 51, s. 5)

Ďalšie informácie o podujatí nájdete na adrese:

http://www.astrokolonica.sk/podujatia/kolos/kolos-2015/

(MB)

Kľúčové slová:
konferencie, astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač