Memorandum SAV s kórejským inštitútom

04. 12. 2015

logo SAVSlovenská akadémia vied urobila ďalší významný krok v oblasti medzinárodnej spolupráce. Druhého decembra v Prahe zástupcovia zúčastnených strán podpísali Memorandum o porozumení medzi Kórejským inštitútom pre materiálový výskum (Korean Institute of Materials Science, KIMS) a Slovenskou akadémiou vied.

Memorandum podpísali prezident KIMS-u Hai-Doo Kim a predseda SAV Pavol Šajgalík. Memorandum vytvára všeobecný rámec pre spoluprácu medzi KIMS-om a ústavmi SAV v oblasti materiálového výskumu, ako aj v prenose poznatkov z výskumu do praxe. Detaily spolupráce, ako výber výskumných tém, počet projektov a výška podpory, koordinácia a harmonogram výziev budú predmetom ďalšieho rokovania. Štart prvých projektov sa predpokladá v roku 2017.
Následne v ten istý deň sa v Prahe v budove Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky uskutočnil podpis Memoranda o porozumení medzi: Ministerstvom vedy, informačno-komunikačných technológií a budúceho plánovania Kórejskej republiky (minister Choi Yanghee) a predstaviteľmi vrcholných inštitúcií krajín V4 - Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (ministerka Kateřina Valachová), Medzinárodným vyšehradským fondom (zástupca výkonného riaditeľa Gyorgy Varga), Slovenskou akadémiou vied (predseda SAV Pavol Šajgalík),
Národným centrom výskumu a vývoja, Poľsko a Národným úradom pre výskum, vývoj a inovácie, Maďarsko (poľský a maďarský zástupca sa nemohli z časových dôvodov zúčastniť, memorandum podpíšu dodatočne).
Cieľom memoranda je vytvoriť základ multilaterálnej spolupráce v oblasti vedy a techniky medzi Kórejskou republikou a krajinami V4. Kooperácia, o ktorú prejavila veľký záujem kórejská strana, je inšpirovaná spoluprácou medzi krajinami V4 a Japonskom, uzavretou už  v septembri 2014 v Bratislave, pričom prvé spoločné projekty sa začali riešiť v tomto roku. Hoci detaily spolupráce budú ešte predmetom vzájomných rokovaní, dá sa predpokladať, že bude prebiehať na základe podobných princípov, ako v prípade spolupráce medzi V4 a Japonskom.

Tlačová správa SAV:  3. 12 .2015

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
materiálové inžinierstvo, Slovenská akadémia vied

Tlač