Na Žilinskej univerzite otvorili univerzitný vedecký park a výskumné centrum

10. 12. 2015

Informácie z novootvoreného vedeckého parku a výskumného centra  na Žilinskej univerzite prinášajú redaktori Rozhlasovej stanice Regina. Unikátne pracoviská pre aplikovaný výskum majú zlepšiť kvalitu života a konkurencieschopnosť regiónu. Výskum bude zameraný najmä na inteligentné riešenia v doprave, stavebníctve, v priemysle a v energetike.

logo Rozhlasovej stanice Regina(07. 12. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 9/16; Dagmar Úradníková, Marína Debnárová)

Marína Debnárová, moderátorka RTVS: „Na Žilinskej univerzite otvorili univerzitný vedecký park a výskumné centrum. Unikátne pracoviská pre aplikovaný výskum majú zlepšiť kvalitu života a konkurencieschopnosť regiónu. Výskum bude zameraný najmä na inteligentné riešenia v doprave, stavebníctve, v priemysle a v energetike."

Dagmar Úradníková, redaktorka RTVS: „Jedným z pracovísk univerzitného vedeckého parku je aj divízia inteligentných dopravných systémov, ktorej úlohou bude predchádzať do budúcnosti dopravným zápcham v mestách. Vedúci divízie Karol Hrudkay."

Karol Hrudkay, vedúci divízie inteligentných dopravných systémov: „Primárne je toto pracovisko zamerané na výskum a vývoj nových algoritmov riadenia dopravy."

Dagmar Úradníková: „Tak aby bola doprava v mestách plynulejšia, a to aj v prípade dopravných nehôd."

Karol Hrudkay: „Ja si myslím, že kde je ochota zo strany mesta, tak je postupnými krokmi možné takéto prvky inteligentnej dopravy do miest zavádzať."

Dagmar Úradníková: „Počítačom riadenú dopravu má najbližšie k nám mesto Viedeň. V univerzitnom vedeckom parku vzniklo celkom 15 špičkových laboratórií. Prácu v ňom našlo 120 zamestnancov. Ďalších 70 pracovných miest vytvorilo výskumné centrum. Žilinská univerzita získala nielen nové moderné budovy, ale aj špičkové vybavenie. Riaditeľ výskumného centra Branislav Hadzima."

Branislav Hadzima, riaditeľ výskumného centra: „Ide o doplnenie výskumnej infraštruktúry, o jej podstatné zlepšenie a teda aj zvýšenie konkurencieschopnosti v celom európskom výskumnom priestore."

Dagmar Úradníková: „Úlohou oboch inštitúcií je nadviazať úzku spoluprácu s praxou, robiť výskum a vývoj v oblasti inteligentnej dopravy, ale aj v oblasti stavebníctva, priemyslu a energetiky. Rektorka Žilinskej univerzity Tatiana Čorejová."

Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity: „Spolupráca, ktorú už dneska máme s množstvom firiem, aj s nadnárodnými spoločnosťami, bude ďalej pokračovať a dokážeme pritiahnuť ešte ďalšie subjekty."

Dagmar Úradníková: „Univerzitný vedecký park a výskumné centrum stáli vyše 70 miliónov eur. Oba projekty boli financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie z operačného programu Výskum a vývoj. Dagmar Úradníková, RTVS."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská

Tlač