Nový vedecký komplex

16. 12. 2015

Výstavba vedeckých komplexov na Slovensku vrcholí, z celkovo štrnástich výskumných areálov je v prevádzke už viac ako polovica. Pohľad reportéra TA 3 na  nové vedecké pracoviská v Žiline.

logo Televíznej stanice TA 3(12. 12. 2015; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 15/15; Peter Revús , Natália Fónod Babincová, Alfonz Šuran)

Natália Fónod Babincová, moderátorka: „Výstavba vedeckých komplexov na Slovensku vrcholí, z celkovo štrnástich výskumných areálov je v prevádzke už viac ako polovica, najnovšie spustila vedecké pracoviská Žilinská univerzita."

Peter Revús, reportér TA 3: „Vedecký komplex Žilinskej univerzity stál takmer 45 miliónov eur, vedcom bude v práci pomáhať pätnásť špičkovo vybavených laboratórií. Hľadať chcú napríklad liek na zlú dopravu, situáciu, ktorá trápi viacero slovenských miest."

Karol Hrudkay, vedúci divízie IDS Žilinskej univerzity: „Ako využiť, efektívne využiť prvky inteligentnej dopravy prevažne v mestách. To znamená, aby sme nemuseli hneď pristupovať v mestách k stavebným úpravám."

Peter Revús: „V Žiline postupne vznikne aj jedno z najväčších dátových centier v Európe, výkonné počítače výrazne urýchlia prácu vedcov."

Vladimír Smataník, vedúci divízie IKT Žilinskej univerzity: „Viem si predstaviť, že z výpočtu, ktorý trvá niekoľko týždňov to vieme skrátiť rádovo na hodiny."

Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity: „Pevne verím, že spolupráca, ktorú už dneska máme s množstvom firiem vo svojom prostredí, aj nadnárodnými spoločnosťami, bude ďalej pokračovať a dokážeme pritiahnuť ešte ďalšie subjekty."

Peter Revús: „Vedci dostanú okrem nových priestorov aj viac peňazí na svoju činnosť. Ministerstvo školstva preto navýšilo dotácie."

Juraj Draxler, minister školstva SR: „Bude sa jednať v budúcom období o desiatky miliónov eur, takže naozaj sú to veľmi, veľmi významné investície. Vo veľkej miere pôjdu cez APVV, to znamená cez našu grantovú agentúru, ktorej navyšujeme rozpočet."

Peter Revús: „Univerzitný vedecký komplex v Žiline vytvoril aj dvesto nových pracovných miest, peniaze na vznik odborných pracovísk poskytla Európska únia."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Tlač