O 30 rokov oživia mŕtvolu?

08. 12. 2015

Veda dospela ďaleko aj v oblasti genetického inžinierstva. Istá americká technologická spoločnosť do roku 2045 plánuje oživiť mŕtve ľudské telo za pomoci umelej inteligencie. Názory našich vedcov na túto tému priniesla Televízna stanica JOJ.

logo Televíznej stanice JOJ(05. 12.  2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 20/21; Anton Adamčík ,Ľuboš Sarnovský, Lucia Barmošová)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Istá americká technologická spoločnosť sa chce do roku 2045 pomocou umelej inteligencie pokúsiť oživiť mŕtvych. Počujete dobre."

Lucia Barmošová, moderátorka: „Aj keď sú vedci skôr skeptickí, nič nemožno vylúčiť. Veď si spomeňte na Cestu na Mesiac od Julesa Verna. Tak prečo by sa nemohol stať skutočnosťou legendárny Frankenstein z románu Mary Shelleyovej?"

Anton Adamčík, redaktor: „Legendárny príbeh vedca, ktorý stvoril bytosť na svoj obraz, väčšina z vás pozná. Naposledy sa ním inšpirovali tvorovia filmu Ja, Frankenstein. Čo je však nezvyčajné, tohto príbehu sa chytila istá americká technologická spoločnosť a v úlohe vedca Frankensteina do roku 2045 plánuje oživiť mŕtve ľudské telo za pomoci umelej inteligencie. Je to čudná predstava, povedzme po dvadsiatich rokoch sa zobudiť v takomto silikónovom tele, kde jediným živým orgánom je môj mozog, aj to ešte naklonovaný z jednej jedinej kmeňovej bunky. S klonovaním už veda má isté skúsenosti."

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK: „Dajú sa uchovať bunky, dajú sa z nich spraviť niečo ako kmeňové bunky."

Anton Adamčík: „A vyklonovali umelú obličku. A keď teraz oblička, tak raz aj iné orgány a raz aj mozog. Veda dospela ďaleko aj v oblasti genetického inžinierstva."

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH: „Pred pár rokmi dokázali nasyntetizovať DNA umelú, ktorú si sami nadizajnovali."

Anton Adamčík: „A vytvorili tak syntetickú baktériu. Raz by to mohla byť aj ľudská mozgová bunka, ktorú naklonujú a vytvoria mozog. No, a ten chce americká spoločnosť oživiť pomocou umelej inteligencie, ktorá je dnes na úrovni schopnosti učiť sa."

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., oddelenie robotiky a umelej inteligencie FEI STU: „Tie roboty budú musieť byť múdrejšie ako sú teraz a jedna z ciest je, áno, je učenie."

Anton Adamčík: „Robot dnes dokáže situáciu vyhodnotiť a zvoliť nejaký optimálny postup."

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.: „Vieme zosnímať, že je niekomu teplo, že sa niekto bojí."

Anton Adamčík: „Aj tu je síce pokrok obrovský, ale že by okolo roku 2045 pomyselný Frankenstein mohol reálne ožiť, tomu dnes verí len máloktorý triezvy vedec."

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.: „To podľa mňa ešte dlho nebude možné."

Anton Adamčík: „Veda ešte zatiaľ nedokáže odskenovať obsah ľudskej mysle, pretože ešte nevie prepojiť fyzikálnu techniku s biológiou, nevie dokonca ani, ako pospájať všetky ľudské orgány do jedného celku."

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH: „Sme asi ďaleko od toho, aby sme takýmto spôsobom dokázali vyskladať celého človeka."

Anton Adamčík: „Oživenie mŕtvol zrejme tak skoro realitou nebude a možno ani byť nemusí, no aj napriek tomu to pre vedu veľa znamená, posunie ju významne vpred a ľudstvu prinesie úžitok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
biologické vedy, medicínske inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač