Otvorenie Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu

16. 12. 2015

logo SAVZa účasti predstaviteľov SAV a splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie profesora Jaromíra Pastoreka, v utorok 15. decembra 2015, sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Virologického ústavu SAV v pavilóne lekárskych vied slávnostné otvorenie „Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu“.

Základný a aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny v tomto vedeckom parku bude zameraný na spoločensky najvážnejšie ochorenia, akými sú nádorové ochorenia, poruchy srdcovocievneho systému, cukrovka, obezita alebo autoimunitné poruchy. Výskum sa tam bude okrem iného zameriavať aj na využitie pokročilých terapií napr. pomocou kmeňových buniek, či vývoj najmodernejších diagnostických postupov.

MUDr. Richard Imrich, DrSc., z Molekulárno-medicínskeho centra SAV uviedol hlavné zameranie pôsobenia najväčšieho biomecínskeho centra na Slovensku: "Jadrom je Pavilón lekárskych vied, ktorý má kapacitu pre 500 výskumníkov a podporného personálu. Kapacitu máme v tejto chvíli naplnenú na 95 percent. Ku kľúčovým pracoviskám centra – okrem laboratórií, ktoré si vyžaduje biomedicínsky výskum – patrí aj zverinec pre konvenčný chov aj pre geneticky modifikované zvieratá a špeciálny chov pre imunodeficientné zvieratá. V budove je viacero spoločných technologických uzlov, zameraných na genomickú, proteomickú, cytometrickú analýzu a biozobrazovacie metódy. Dôležitou časťou je výskumná klinická časť, ktorá spĺňa všetky podmienky pre biomedicínsky výskum podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti – so zameraním na kardiometabolické ochorenia a neurovedy. V neposlednom rade je to rádioizotopové pracovisko."

Tento park by mal okrem iného budovať prístrojovú bázu pre aplikovaný výskum na úrovni porovnateľnej z mnohými významnými centrami vo svete. Má tiež zlepšiť koordináciu medzi riešiteľskými kolektívmi, vytvárať excelentné motivačné prostredie pre mladých vedcov.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Ing. Peter Plavčan, CSc., riaditeľ Úradu BSK, lekár samosprávneho kraja Bratislavy MUDr. Valerián Potičný, MPH. a členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia vedeckých organizácií SAV.

 

Zdroj:

SAV

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6144

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6148

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
vedecké parky

Tlač