Rezorty chcú vyčerpať všetky eurofondy

18. 12. 2015

Tento rok sa končí sedemročné obdobie, počas ktorého mohlo Slovensko minúť  11,5-miliardový balík eurofondov pridelených na roky 2007 až 2013. Prvé roky čerpania neboli veľmi úspešné, v roku 2013 sme nevyužili ešte ani polovicu európskych peňazí a Slovensko preto požiadalo o výnimku. Podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho, ktorý koordinuje čerpanie všetkých programov, sme doteraz vyčerpali približne deväť miliárd šesťsto miliónov eur.

Televízna stanica STV 1_logo(16. 12. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 4/25; Kristína Hamárová, Janette Štefánková, Ľubomír Bajaník)

Janette Štefánková, moderátorka: „Už len dva týždne zostávajú na dokončenie projektov z takzvaných starých eurofondov, je ich asi dvetisíc."

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Koordinátori čerpania fondov veria, že stihneme využiť všetky peniaze. Tie, ktoré nevyplatia do tridsiateho prvého decembra, Únia neuhradí."

Janette Štefánková: „Podľa poradcu na čerpanie eurofondov to, čo sme zameškali v prvých rokoch, sa na poslednú chvíľu dobehnúť nedá."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Tento rok sa končí sedemročné obdobie, počas ktorého mohlo Slovensko minúť jedenásťapolmiliardový balík eurofondov pridelených na roky 2007 až 2013. Prvé roky čerpania neboli veľmi úspešné, v roku 2013 sme nevyužili ešte ani polovicu európskych peňazí a Slovensko preto požiadalo o výnimku. Podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho, ktorý koordinuje čerpanie všetkých programov, sme doteraz vyčerpali približne deväť miliárd šesťsto miliónov eur."

Spolu sme vyčerpali k 11.12.2015:

alokácia   –   11 482 758 666 €

podiel čerpania   –   9 603 423 165 €

Ľubomír Vážny, podpredseda vlády pre investície (Smer SD):„Smeruje stále k tomu, že vyčerpáme všetky. Ostáva dočerpať jedna celá šesť miliardy eur tak, aby sme boli úplne na nule. Máme nastavené mechanizmy, že cirka nula celá osem miliardy eur ešte bude vyčerpaných do konca tohto kalendárneho roku a zostatok, tých posledných nula celá osem miliardy bude certifikovaných do konca apríla 2016 a časť niektorá až do konca roku 2016."

Kristína Hamárová: „Ľubomír Vážny dodáva, že situácia sa mení z týždňa na týždeň, takže údaje z polovice decembra môžu byť už teraz iné."

Alexandra Gogová, hovorkyňa Ministerstva financií SR: „Na ministerstve financií sú v súčasnosti v štádiu posudzovania žiadosti od jednotlivých riadiacich orgánov v celkovom objeme asi pol miliardy eur."

Kristína Hamárová: „Najviac peňazí sme minuli z Operačných programov Doprava, Bratislavský kraj, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, či Regionálny operačný program. Ďalej nasledujú programy Zdravotníctvo, Vzdelávanie, Technická pomoc a Informatizácia spoločnosti. Najhoršie sme čerpali peniaze z programov Výskum a vývoj, Životné prostredie a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, pri nich to zatiaľ vyzerá na niekoľko stomiliónové straty."

Podiel čerpania eurofondov za programové obdobie 2007 2013, zdroj: MF SR, čerpanie k 11.12.2015:

Operačné programy   /  Podiel čerpania

Doprava   –  92,95 %

Bratislavský kraj   –  90,21 %

Zamestnanosť a sociálna inklúzia   –  89,77 %

Regionálny OP   –  87,67 %

Zdravotníctvo   –   85,00 %

Vzdelávanie   –   83,29 %

Technická pomoc   –   81,61 %

Informatizácia spoločnosti   –   80,26 %

Výskum a vývoj   –   79,62 %

Životné prostredie   –   75,07 %

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast   –   64,21 %

Miriam Žiaková, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR: „Napriek tomu, že sa program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast javí ako problematický, nie je to pravda, pretože len nedávno absorboval dvestodvadsaťpäť miliónov eur, to znamená, že pomohol štátu a ak by sme týchto dvestodvadsaťpäť miliónov eur nemali, tak by sme už dávno mali tento program vyčerpaný."

Peter Žiga, minister životného prostredia SR (Smer SD): „Treba počkať do konca roka, kedy budeme mať presnú štatistiku, koľko peňazí z európskych fondov bolo využitých. A myslím si, že budete milo prekvapení."

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Smer SD): „Môžem len s radosťou konštatovať, že všetky finančné prostriedky, skoro miliarda pre tento účel prostredníctvom eurofondov aj Európskeho sociálneho fondu vyčlenené, budú vyčerpané."

Kristína Hamárová: „Peniaze však neprepadnú len v prípade, že budú projekty vyfakturované do tridsiateho prvého decembra. Napríklad ak má byť z eurofondov preplatená rekonštrukcia Starého mosta v Bratislave, mesto musí dostať všetky faktúry do konca roka."

Ľubomír Vážny: „Teraz sa ukončuje vyše dvetisíc projektov. To je ťažko teraz povedať, ktoré sú. Myslím, že most bude stihnutý."

Kristína Hamárová: „V roku 2015 nabralo čerpanie eurofondov rekordnú rýchlosť, oproti ostatným rokom sme vyčerpali dva až trikrát viac peňazí. Podľa poradcu pre čerpanie eurofondov je na škodu, že sa práce, ktoré normálne trvajú mesiace či dokonca roky, narýchlo robia za niekoľko posledných týždňov. Hrozí tiež, že Európska komisia nájde po dokončení projektov chyby, odmietne na niektoré práce peniaze vyplatiť a náklady bude musieť zaplatiť štát, samospráva či súkromník."

Rastislav Mochnacký, poradca pri čerpaní eurofondov:  „Ten sklz, ktorý sa nabral hlavne v tom prvom období 2007 až 2010, nie je možné dobehnúť a určite budú nejaké straty, niektoré peniaze, ktoré budeme musieť vrátiť."

Kristína Hamárová: „Naháňanie sa za eurofondami sa prejavilo napríklad aj na reklame, ktorá sa v posledných mesiacoch objavuje v televízii, rádiu aj tlači výrazne častejšie ako predtým. Propagovanie operačných programov je povinné, podľa odborníka na čerpanie eurofondov však prichádza neskoro."

Rastislav Mochnacký: „Má sa to propagovať, ale má sa to propagovať tam, kde to treba a vtedy, keď to treba. Ja si myslím, že teraz už je to po funuse."

Kristína Hamárová: „Presné čísla, koľko peňazí nevyčerpáme z eurofondov, prisľúbili jednotlivé ministerstvá zverejniť až po tridsiatom prvom decembri. Dovtedy chcú stihnúť uzavrieť aj také náročné projekty, ako je napríklad OPIS či elektronický kataster nehnuteľností."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty

Tlač