Slávnostné otvorenie Campusu Bottova – CAMBO

08. 12. 2015

CAMBO
Dňa 4. 12. 2015 bol na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave slávnostne otvorený modernizovaný areál fakulty „Campus Bottova – CAMBO".
Slávnostné príhovory k hosťom mali: excelencia Dušan Chrenek – vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, pán Štefan Chudoba – poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor STU Róbert Redhammer a dekan fakulty Jozef Peterka.

Vízia vytvoriť v Trnave ucelený komplex univerzitného vzdelávania na špičkovej úrovni sa stala realitou a to zásluhou riešenia 26-tich projektov zo štrukturálnych fondov v rámci operačných programov Vzdelávanie a predovšetkým Veda a výskum.

Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky, nasledovala krátka prezentácia vybraných realizovaných projektov vo vynovenej Aule profesora Adamku a následne prehliadka jednotlivých objektov a pracovísk: 1. Centra excelentnosti 5-osového obrábania, 2. Centra excelentnosti pre diagnostiku materiálov,  3. Vedeckého pracoviska automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov a 4. Vedeckého pracoviska materiálového výskumu.

Fotogaléria

Kliknutím na obrázok, zobrazí sa plnom rozlíšení

Zdroj a fotozdroj:

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Unikátny vedecký park otvorili v Trnave, mladí vedci budú skúmať a hľadať nové vlastnosti materiálov

Tlač