Študentská osobnosť roka

21. 12. 2015

Top študentskou osobnosťou v akademickom roku 2014/2015 sa stal Jakub Berčík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Organizácia Junior Chamber International Slovakia ocenila spolu jedenástich talentovaných mladých ľudí z vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Získali ocenenie Študentská osobnosť roka.

logo Rádia Slovensko(14. 12.  2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 18/18; Katarína Ottová, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Top študentskou osobnosťou v akademickom roku 2014/2015 sa stal Jakub Berčík zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Organizácia Junior Chamber International Slovakia ocenila spolu jedenástich talentovaných mladých ľudí z vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Získali ocenenie Študentská osobnosť roka."

Katarína Ottová, redaktorka: „Jakub Berčík ukončil doktorandské štúdium a teraz je odborným asistentom na Katedre marketingu a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Snaží sa o prepojenie výskumu s praxou. Založil prvé neuromarketingové centrum na akademickej pôde."

Jakub Berčík: „Jedna z vecí, na ktoré sa zameriava, je napríklad vplyv osvetlenia, ozvučenia, vône na spotrebiteľské rozhodovanie a teda vnímanie. Čiže o čo ide? Robíme v simulovaných podmienkach testy, ako dokáže napríklad osvetlenie rôznych druhov svetiel ovplyvniť to spotrebiteľské rozhodovanie."

Katarína Ottová: „Riaditeľ organizácie JCI Slovensko, ktorá podporuje mladých ľudí vo vzdelávaní sa a v podnikaní, Marián Meško hovorí, že ocenení majú za sebou kvalitnú prácu, publikačnú činnosť i výstupy z medzinárodných konferencií."

Marián Meško, riaditeľ organizácie JCI Slovensko: „Nie sú až tak známi na Slovensku, ale myslím si, že svojimi aktivitami, či už na svojich fakultách, vedeckovýskumných inštitúciách sú dôkazom toho, že je za nimi tvrdá robota, ktorá prináša výsledky."

Katarína Ottová: „Škála výskumných aktivít týchto mladých ľudí je skutočne široká. Pracujú v rôznych oblastiach od kultúrneho dedičstva cez nové typy materiálov pre stavebníctvo až po vytvorenie startupu, upozorňuje predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Pokiaľ spoločnosť chce prosperovať a chce mať istú životnú úroveň, jedna z ciest, ako sa to dá dosiahnuť, je postaviť nové technológie, nové výrobné procesy na vedomostiach."

Katarína Ottová: „Odborná porota vybrala jedenástich ocenených a laureáta ceny Top študentská osobnosť zo sedemdesiatich piatich nominácií vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Tlač