Suma 429 miliónov EUR formou grantov pôjde pre mladých výskumných pracovníkov v Európe

07. 12. 2015

logo ERCAž 291 mladých výskumných pracovníkov z celej Európy dostane celkovo sumu 429 miliónov EUR  formou grantov. Európska rada pre výskum (ERC), oznámila, že sa chystá udeliť  granty  291 mladým výskumným pracovníkov na začiatku kariéry.
Financovanie v hodnote celkom 429 miliónov EUR, do výšky 1,5 milióna EUR na jeden grant,  im umožní vytvoriť vlastné výskumné tímy a venovať sa inovatívnym  nápadom. Granty sú udeľované na základe „excelentnej vedy", ktorá patrí medzi hlavné piliere programu Horizont 2020, programu pre výskum a inovácie EÚ.

Nové granty budú aplikované  pre širokú škálu tém, ako je objavovanie podnebia Zeme v minulosti, skúmanie prehliadaných   tropických chorôb, a tiež  sa venuje téme  –  ako sa diplomacia transformuje pod tlakom nových médií.
Financovaný výskum sa vzťahuje na disciplíny: fyzikálne vedy a technika, vedy o živote a spoločenské a humanitné vedy. Pozri viac príkladov na oblasti pre platený výskum.

ERC granty sú udeľované výskumníkom akejkoľvek národnosti so sídlom v Európe, alebo aj pre tých, ktorí sú  ochotní presťahovať sa do Európy. V tejto súťaži až 38 národností dostane finančné prostriedky.

Nové projekty ERC bude realizovať v 23 krajinách Európy. V Spojenom kráľovstve (48), v Nemecku (47), v Holandsku (32) a vo Francúzsku (29). Počet štipendistov so sídlom v krajinách, na ktoré sa vzťahuje iniciatíva ERC sa rozšíri o účasť, najmä v strednej a východnej Európe a zvýšil sa oproti minulým rokom.  Viac štatistík k tejto súťaži.
Tieto granty umožnia tiež vybraným vedcom budovať svoje vlastné výskumné tímy. ERC tým tiež prispieva k podpore novej generácie špičkových výskumných pracovníkov v Európe.


Zdroj:

Tlačová správa, 4. decembra 2015, European Research Council

Preložila a spracovala M. Izakovičová

Kľúčové slová:
projekty

Tlač