Unikátny vedecký park otvorili v Trnave, mladí vedci budú skúmať a hľadať nové vlastnosti materiálov

09. 12. 2015

V areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave otvorili  prvé výskumné pracovisko svojho druhu na Slovensku. Mladí vedci budú skúmať a hľadať nové vlastnosti materiálov a môžu sa tak zapojiť do svetového výskumu. Rozhovor na túto tému pripravili redaktori Rozhlasovej stanice Regina.

logo Rádio Regina(4. 12. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 8/15; Martina Gapčová, Jana Zvalová)

Jana Zvalová, moderátorka RTVS: „Špičkové technológie a najmodernejšie laboratóriá ponúka unikátny vedecký park. Otvorili ho v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Ide o prvé výskumné pracovisko svojho druhu na Slovensku. Mladí vedci budú skúmať a hľadať nové vlastnosti materiálov a môžu sa tak zapojiť do svetového výskumu."

Martina Gapčová, redaktorka RTVS: „Slovenská veda získala vďaka univerzitnému parku v Trnave nielen najmodernejšie technológie a priestory, ale aj vyškolený personál. Nové pracovisko zamestnalo okolo 25 mladých vedcov. Zamerajú sa najmä na výskum nových kvalitnejších materiálov. Dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave Jozef Peterka."

Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave: „Prvé bude skúmanie materiálov, predovšetkým povrchové vrstvy materiálov. Druhé budú skúmať výrobné procesy, obrábanie, zváranie, tvárnenie, zlievanie, montáž, metrológiu. A za tretie budú skúmať automatizáciu týchto procesov, to znamená urobiť efektívnejšie, automatizovať všetky tieto procesy."

Martina Gapčová: „Vďaka špičkovým technológiám dokážu analyzovať aj najmenšie častice jednotlivých materiálov. Podľa zistení tak môžu, ako hovorí profesor Ľubomír Čaplovič, identifikovať príčiny poškodenia jednak bežných spotrebiteľských predmetov, ale vyrátať aj životnosť potrubia jadrového reaktora, v ktorom je chladiaca voda."

Prof. Ľubomír Čaplovič: „Veľmi dôležité v tomto prípade je práve zistenie, či sú tam napríklad oxidy železa typu hematitu alebo magnetitu, na základe ich množstva sa môže potom spätne vypočítať zostatková životnosť takéhoto potrubia v dôsledku koróznych účinkov."

Martina Gapčová: „Trnavský univerzitný park stál približne 42 miliónov eur. Väčšina peňazí išla z eurofondov. Štefan Chudoba z ministerstva školstva oceňuje, že sa vytvoril aj priestor na spoluprácu s podnikateľským prostredím."

Štefan Chudoba, poradca ministra školstva: „Slovenská veda nepotrebuje veľa citácií, ale potrebuje výsledky, ktoré sa dajú implementovať do podnikov a tu je obrovská šanca."

Martina Gapčová: „Vedeckovýskumné parky vznikajú aj v ďalších 6 našich univerzitách. Na ich vybudovanie dostalo Slovensko viac ako 380 miliónov z eurofondov. Martina Gapčová, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Slávnostné otvorenie Campusu Bottova – CAMBO

Tlač