V Šarišských Michaľanoch budú vedci vyvíjať nové vakcíny

04. 12. 2015

V Šarišských Michaľanoch v okrese Sabinov budú vedci vyvíjať nové vakcíny či bioaktívne látky, teda  liečivá biologického pôvodu. Slovenská akadémia vied otvorila v areáli firmy Imuna Pharm biotechnologické laboratóriá. V prípade rôznych pandémií bude môcť Slovensko reagovať vývojom potrebných liekov. 

Rozhlasová stanica Regina_logo(03. 12. 2015; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 3/; Robert Latta, Marína Debnárová)

Marína Debnárová, moderátorka RTVS: „V Šarišských Michaľanoch v okrese Sabinov budú vedci vyvíjať nové vakcíny či bioaktívne látky, alebo inak povedané liečivá biologického pôvodu. Slovenská akadémia vied otvorila v areáli firmy Imuna Pharm biotechnologické laboratóriá. Slovensko tak bude môcť reagovať v prípade rôznych pandémií vývojom potrebných liekov."

Robert Latta, redaktor RTVS: „Mnohé známe a používané lieky proti chorobám prestávajú zaberať a je potrebné vyvíjať také, ktoré dokážu v boji s chorobou pomôcť. To bude aj úloha biotechnologický laboratórií, prvých svojho druhu na Slovensku. Ich vedúci Vladimír Zelník."

Vladimír Zelník, vedúci biotechnologický laboratórií: „Jednoznačne je to veľká perspektíva, pribúda viacej a viacej baktérií, ktoré sú takzvane multirezistentné, to znamená, že získavajú odolnosť voči rôznym antibiotikám."

Robert Latta: „Nové laboratóriá stáli 25 miliónov eur. Väčšina bola hradená z európskych zdrojov. Splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie Jaromír Pastorek."

Jaromír Pastorek, splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie: „Pri pandémiách chrípky bolo odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie, aby každá krajina snažila sa to riešiť vlastnými silami, pretože keď príde nejaká pandémia, určite bude nedostatok vakcín. A tí, ktorí budú na to pripravení, to najlepšie zvládnu."

Robert Latta: „Ondrej Ragač pôsobí v nových laboratóriách ako výskumný pracovník so zameraním na chémiu. Teší ho, že môže byť súčasťou ambiciózneho projektu."

Ondrej Ragač, výskumný pracovník so zameraním na chémiu: „Vnímam to ako veľké pozitívum pre svoj osobný rozvoj."

Robert Latta: „To, že laboratóriá vznikli v areáli miestnej firmy nie je náhoda. Virologický ústav Slovenskej akadémie vied tam má už niekoľko rokov detašované pracovisko. Práve Imuna by napríklad mohla výsledky výskumu preniesť do výroby. Firma vyrába infúzne roztoky, ale výrobu zároveň rozširuje o ďalšie produkty ako krvné deriváty či o liek na podporu imunity. Generálna riaditeľka Martina Vulganová."

Martina Vulganová, generálna riaditeľka Imuna Pharm: „Boli by sme radi, ak v prípade, že budú úspešné projekty v Slovenskej akadémii vied, došlo by k synergii."

Robert Latta: „Starosta obce Vincent Leššo."

Vincent Leššo, starosta Šarišských Michalian: „Je to pre nás zaujímavé z hľadiska dane z nehnuteľností."

Robert Latta: „Laboratóriá spustia prevádzku vo februári a Slovenská akadémia vied sa chystá zamestnať 20 – 30 kvalifikovaných ľudí biologického zamerania. Robert Latta, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, biotechnológie v zdravotníctve, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač