V Základnej škole A. Molnára Szenciho otvorili Predsieň maďarskej vedy

15. 12. 2015

V Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho v Senci otvorili Predsieň maďarskej vedy. Výstava posterov na prvom poschodí prezentuje vedcov, ktorí sa učili na maďarských školách a dosiahli medzinárodnú kariéru.

Televízna stanica STV 2_logo(9. 12. 2015; Televízna stanica STV 2; Hírek –  správy; 17:30; por. 7/7; Bárdos Kinga, Bokros Krisztina)

Bokros Krisztina, moderátorka: „V Základnej škole Alberta Molnára Szencziho sa v rámci tradičného vianočného jarmoku konala aj iná udalosť, ktorá môže byť vzorom. Za prítomnosti profesora Gyözöho Bauera bola odovzdaná Predsieň maďarskej vedy."

Bárdos Kinga, redaktorka: „Výstava posterov na prvom poschodí prezentuje vedcov, ktorí sa učili na maďarských školách a dosiahli medzinárodnú kariéru."

Matus Mónika, riaditeľka školy, Senec: „Chceli sme na konkrétnych príkladoch ukázať, že z našich detí môže byť hocičo,  preto sme sa rozhodli vytvoriť Predsieň maďarskej vedy. Každá trieda v rámci mesačného projektu vytvorila plagát o živote a diele vedcov pochádzajúcich zo Slovenska, aby inšpirovali ostatných."

Takács Róbert, pedagóg: „Okrem prvákov každá trieda spracovala jedného vedca, máme teda deväť posterov."

Straňák Emma, žiačka: „Zhotovili sme poster o Gézovi Zemplénovi. Zamplén  vynašiel barbituráty a pomenoval ich po svojej láske Barbore."

Bárdos Kinga: „Na ostatných plagátoch žiaci spracovali, okrem iných, aj život a dielo Jánosa Selyeho, Farkasa Kempelena či Ányosa Jedlika."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
výstavy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač