Vedecká cukráreň: Klimatické zmeny vo svete

07. 12. 2015

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 15. 12. 2015 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR ako  decembrový špeciál s poetickým názvom Klimatické zmeny vo svete, roztopí sa Santovi Severný pól?

Autor  v úvode  začlenení klimatické zmeny medzi najdôležitejšie environmentálne problémy ľudstva. Priblížime si históriu skúmania klimatickej zmeny, príčiny jej vzniku a prejavy v dnešnom klimatickom systéme. Hovoriť budeme aj o súčasných dôsledkoch klimatickej zmeny vo svete a u nás.  Problematiku si priblížime na názorných príkladoch na atmosfére, hydrosfére a kryosfére. V závere prednášky sa pozrieme na možné scenáre klimatickej zmeny v budúcnosti a predstavíme si aj spôsoby boja proti klimatickej zmene.
Prednášať bude RNDr. Pavel Šťastný, CSc., zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

RNDr. Pavel Šťastný, CSc. RNDr. Pavel Šťastný, CSc., (narodený v roku 1952) pracuje od roku 1975 v Slovenskom hydrometeorologickom ústave ako vedeckovýskumný pracovník v odbore Klimatologická služba. Venuje sa problematike klimatickej zmeny, jej dopadmi na rôzne sektory, najmä na vodný cyklus. Je národným expertom pri Ministerstve životného prostredia na klimatickú zmenu. Autorsky a redakčne sa podieľal na vydaní 4. a 5. Národnej správy o zmene klímy SR.  V rokoch  2007 – 2009 pôsobil ako projektový manažér v Európskej agentúre pre životné prostredie v Kodani. Od roku 2001 je členom Komisie pre klimatológiu pri Svetovej meteorologickej spoločnosti. Publikoval veľké množstvo vedeckých a odborných prác, je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií. Výsledky svojej práce často prezentuje na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej meteorologickej spoločnosti a členom redakčnej rady Meteorologického časopisu.

Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.Spracovala: Mária Izakovičová

Foto: NCP VaT

 

 

 

Tlač