3D tlač využijú pri liečbe rakoviny

11. 02. 2015

logo Televízie STV 1(09.  02.  2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/24; Alexandra Kazlovov/Janette Štefánková)


Janette Štefánková, moderátorka
: „Vedci v Británii skúšajú nový postup pri liečbe rakoviny – na 3D tlačiarni vyrobia repliku nádoru konkrétneho pacienta. Na základe skúmania potom môžu liečbu prispôsobiť tak, aby bola účinnejšia."

Alexandra Kazlovová, redaktorka: „Fantómy – tak sa volajú repliky nádorov, ktoré vedci pomocou CT snímok pacienta s rakovinou dokážu vytlačiť na 3D tlačiarni."

Jonathan Gear, vedec Inštitútu na výskum rakoviny v Londýne: „Toto je model nádoru detského pacienta. Najprv sme urobili CT sken, vykreslili sme ho na počítači a rozčlenili. Potom sa s ním ďalej pracuje. Využíva sa na to špeciálny softvér, ktorý ho odošle do tlačiarne, aby vytvorila 3D model nádoru."

Alexandra Kazlovová: „Repliky nádorov naplnia vodou a liekmi, ktoré sa používajú aj pri rádioterapii. Opäť spravia CT snímky a skúmajú, ako sa lieky v nádore pohybujú. Podobné techniky sa používali už v minulosti. Pozostávali z blokov kruhov a valcov, ktoré mali predstavovať poškodenie chorého orgánu. Pomocou 3D tlače dokážu vedci vyrobiť presnejšiu kópiu."

Jonathan Gear: „V minulosti sme toto považovali za repliku nádoru pečene. Tieto kruhy predstavujú poškodenie na pečeni. Teraz, keď využívame 3D zobrazenie a 3D tlač, sú naše modely omnoho sofistikovanejšie."

Alexandra Kazlovová: „3D tlačiarni trvá tridsaťšesť hodín, kým zhotoví model nádoru. Pod ultrafialovým svetlom zariadenie natlačí na seba niekoľko vrstiev živice. Fantómy nádorov sa môžu využívať pri liečbe rakoviny štítnej žľazy, kostí, či prostaty."

Glenn Flux, vedec Inštitútu na výskum rakoviny v Londýne: „To, o čo sa pokúšame, je personalizovaná liečba, ktorú vieme pripraviť na mieru konkrétnemu pacientovi. Pokúšame sa zmaximalizovať žiarenie, ktoré má pôsobiť iba na časť s nádorom, a zminimalizovať dávku, ktorá pôsobí na zdravé orgány."

Alexandra Kazlovová: „Vedci vravia, že vďaka 3D modelom nádorov vedia presnejšie vypočítať, ako bude žiarenie na pacienta pôsobiť. 3D tlač sa v medicíne už využíva napríklad pri replikách čeľustí, alebo zubov, ale aj v ortopédii pri náhradách bedrového kĺbu. Minulý rok sa vedcom v Spojených štátoch dokonca podarilo z kravských buniek za pomoci 3D tlače vyvinúť ľudské ucho."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

 

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač