Absolventi informatiky a elektrotechniky zarábajú najviac

11. 02. 2015

logo Rádio Slovensko(09.  02. 2015; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 5/20; Katarína Ottová/Jaroslav Barborák)


Jaroslav Barborák, moderátor: „Najviac zarábajú absolventi informatiky a elektrotechniky. Majú rovnaké najväčšiu šancu zamestnať sa vo svojom obore. Vyplýva to z prieskumu Centra vedecko‑technických informácií SR a údajov Sociálnej poisťovne. Naopak, najnižšie príjmy majú absolventi sociálnych a humanitných vied. Tieto údaje budú k dispozícii na novom portáli."

Katarína Ottová, redaktorka: „46 percent, teda takmer polovica absolventov nikdy pracovala v odbore, ktorý vyštudovala a 20 percent vysokoškolský diplom pre svoju prácu ani nepotrebuje. Analýza vypovedá nielen o platoch, ale aj o uplatniteľnosti. Najlepšiu šancu nájsť prácu a zarobiť majú absolventi veľkých a tradičných vysokých škôl, ako je Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita, Univerzita Komenského. Peter Obdržálek z Centra vedecko‑technických informácií SR."

Peter Obdržálek, Centrum vedecko‑technických informácií SR: „Hlavne elektrotechnicky a informačne zamerané fakulty figurujú na prvých priečkach a tie maximálne rozdiely medzi týmito a tými na dolnom okraji toho rebríčka, dosahujú až tisíc eur."

Katarína Ottová: „A to už v druhom roku po skončení štúdia. Neskôr sa podľa neho rozdiel ešte zväčšuje. Takže, ak je priemerný príjem absolventa Fakulty informatiky a informačných technológií STU dva roky po skončení štúdia 1 641 EUR, absolventi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zarobia 672 EUR. Šéf rezortu školstva Juraj Draxler hovorí, že podľa prieskumu by si až 54 percent vysokoškolákov vybralo inú školu alebo fakultu. V budúcnosti chcú vytvoriť finančný tlak na neperspektívne odbory."

Juraj Draxler, minister školstva: „Treba vytvoriť mechanizmus, ktorý ošetrí extrémy. Aby tam, kde naozaj máme extrémne vysokú neuplatnenosť na trhu práce sme povedali, že tieto konkrétne programy nebudeme financovať."

Katarína Ottová: „Uplatnenie si našlo najviac absolventov Fakulty informatiky STU, až 97 percent. Druhou školou v rebríčku je košická Univerzita veterinárskeho lekárstva, na treťom Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

 (MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, vysoké školy, vzdelávanie

Tlač