Absolventov vysokých škôl je viac ako miest požadujúcich titul

13. 02. 2015

Rozhlasová stanica Viva_logo (12. 02. 2015; Rozhlasová stanica Viva Metropol; Správy; 14:00; por. 11/31; Marek Makara)

Marek Makara, moderátor: „Absolventov vysokých škôl je dnes o šesťdesiatsedemtisíc viac ako pracovných miest, pri ktorých zamestnávatelia žiadajú vysokoškolský diplom. Začína byť nárast absolventov v spoločensko vedných odboroch, ktorí ťažko hľadajú uplatnenie. Viac hovorí Peter Obdržálek z Centra vedecko-technických informácií SR."

Peter Obdržálek, Centrum vedecko-technických informácií SR: „V tom roku 2023 sa dá predpokladať, že počet ekonomicky aktívnych absolventov vysokých škôl bude asi o stodvadsaťsedemtisíc ľudí vyšší a tých pracovných miest s vysokoškolskou kvalifikáciou, alebo požadujúcich vysokoškolskú kvalifikáciu bude však len o osemdesiattritisíc viac. Už dnes je asi viac ako šesťdesiattisíc pozícií obsadených vysokoškolákmi takých, pre ktoré nie je potrebná vysokoškolská kvalifikácia."

Marek Makara: „V budúcnosti bude dopyt najmä po absolventoch technických škôl. Na pracovnom trhu už dnes chýba viac ako päťtisíc päťsto inžinierov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač