Festival fyziky 2015

25. 02. 2015

logo SFSV dňoch 7. 4. –  9. 4. 2015 sa v Smolenicach uskutoční podujatie Festival fyziky 2015 s podnázvom Tvorivý učiteľ fyziky VIII, ktorý organizuje Slovenská fyzikálna spoločnosť.

 Spoluorganizátormi podujatia sú: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Fyzikálny ústav SAV, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia.

Toto podujatie ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú aj vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov  stimulujú záujem o fyziku. Rok 2015 bol vyhlásený OSN a UNESCO za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií, zameraný na fyzikálne aplikácie v elektronike, informačných technológiách, doprave a energetike dramaticky menia životný štýl súčasnej spoločnosti. (http://www.light2015.org)

Popri seminároch a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky „Trh fyzikálnych nápadov“, pri ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do pedagogickej praxe.
Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, členovia SFS, ako aj ďalší záujemcovia. Prezentované príspevky budú vydané v recenzovanom zborníku Tvorivý učiteľ fyziky VIII.

Realizácia festivalu je podporená projektom 7. RP. SAILS No: 2890085: Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science (Stratégie hodnotenia bádateľsky orientovanej výučby prírodných vied, www.sails-project.eu).

Na festivale sa ako pozvaní prednášatelia zúčastnia poprední slovenskí fyzici. Prítomní budú aj účastníci medzinárodných festivalov Science on Stage (http://www.science-on-stage.eu)

 Zdroj:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Pozvánka

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač