Je život na Zemi od mimozemšťanov?

23. 02. 2015

logo TV JOJ(21. 02. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 18/19; Anton Adamčík /Ján Mečiar, Adriana Kmotríková)

Ján Mečiar, moderátor: „Odkiaľ sa vzal život na Zemi? Touto otázkou sa ľudstvo zaoberá už veky a samozrejme dnes aj vedci."

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Zatiaľ sa síce vo vesmíre žiadne známky života nenašli, vedecké poznatky ale aj tak pripúšťajú, že zrod prvého živého organizmu nemusel nastať na našej planéte."

Ján Mečiar: „A v takom prípade vzniká otázka. Sme teda pozemšťania alebo mimozemšťania?"

Adriana Kmotríková: „Odpoveď na to hľadal kolega Tóno Adamčík."

Anton Adamčík, redaktor: „Planéta Zem je síce naším domovom, ale aj napriek tomu otázka, či práve my nie sme mimozemšťanmi, je podľa najnovších vedeckých poznatkov celkom namieste."

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc., fyzik klubu Hyperion: „Čo je vysokopravdepodobné, ale nie vo forme nejakých mimozemšťanov."

Anton Adamčík: „A tu to máme. Mimozemšťanmi v podobách, aké zobrazujú autori sci‑fi filmov, určite nie sme, a ani naši priami predkovia. Biologicky mimozemšťanmi ale byť môžeme."

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.: „Vo forme nejakých mikróbov."

Anton Adamčík: „Donedávna ani toto veda príliš nepripúšťala, keďže známky života sa v tejto podobe zatiaľ mimo zeme nenašli. Našli sa ale na mesiaci mikróby pozemské na sonde Apollo."

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.: „Tam boli odobraté potom vzorky, a zistili, že tam sa dlhé roky zachovali žijúce mikróby."

Anton Adamčík: „Prekvapujúce sú aj výskumy lišajníkov."

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., genetik PRiF UK: „Že lišajníky by dokonca mohli prežiť za podmienok definovaných, aké sú na Marse."

Anton Adamčík: „Pokiaľ by ale aj dokázali mikróby prežiť niekde vo vesmíre, veda pochybovala, že by prežili prechod zemskou atmosférou. No dnes pripúšťajú, že v nejakom meteorite by prežiť mohli."

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.: „Ak by práve tie extrémofilné organizmy boli niekde vo vnútri toho meteoritu, takže by mohol prežiť."

Anton Adamčík: „Pred asi štyrmi miliardami rokov, keď sa na zemi začal šíriť život, atmosféra mohla byť iná. Odpoveď na otázku, či DNA je schopná prežiť prechod atmosférou, nevisí len tam kdesi na oblohe, ale aj tu v hlbinách zeme."

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.: „Boli už robené také experimenty s prokariotickými organizmami, ktoré sú izolované z útrob zeme, zo soľných baní."

Anton Adamčík: „No a nové objavy v oblasti genetiky zas menia pohľad na schopnosti DNA."

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.: „Tá DNA znesie veľa. Viac, ako sme si donedávna mysleli."

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.: „Celý vesmír môže byť zaplavený zárodkami života."

Anton Adamčík: „A teda nie je vylúčené, že na našu planétu prišiel práve odtiaľ."


Publikované z monitoringu STORIN,s. r. o.(prepis vysielania)

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač