Koniec humanitných vied za dverami?

10. 02. 2015

Tlačová správa

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Ad hoc organizuje diskusiu Koniec humanitných vied za dverami? o význame a úlohe spoločenských a humanitných vied v 21. storočí, ktorá reaguje na aktuálne trendy v spoločenskom diskurze o vysokom školstve na Slovensku, keď sa – popri tvrdení, že vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku je a priori zlé a nekvalitné – v médiách zdôrazňuje aj presvedčenie, že ak má význam niečo študovať, tak sú to technické disciplíny, prípadne exaktné vedy. Spoločenskovedné a humanitné odbory sa prezentujú ako tá oblasť vzdelávania i praxe, ktorá je ešte menej kvalitná a produkuje nezamestnaných, prípadne slabo platených absolventov. Cieľom diskusie je odpovedať si na základné otázky: Je to naozaj tak? Má v dnešnej dobe vôbec význam takéto odbory študovať? Sú spoločensky prínosné? Akú úlohu majú zohrávať v spoločnosti?

Diskutujúci sa pokúsia spoločne hľadať odpoveď na otázku, v čom spočíva význam štúdia a rozvíjania poznania v spoločenskovedných a humanitných odboroch. Do diskusie prijali pozvanie ľudia, ktorí takého odbory vyštudovali, tí, ktorí v nich pôsobia, ale aj tí, ktorí to vidia z druhej strany. Účasť na diskusii potvrdili: Peter Gažík (Neulogy, a.s., absolvent FiF UK), Renáta Králiková, (SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť; doktorandka na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti), doc. František Gahér (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK) a doc. Mariana Szapuová (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK). Diskusiu bude moderovať Patrik Kováč (občianske združenie Ad hoc).

Diskusia sa uskutoční v stredu 11. februára 2015 o 16.30 hod. v Moyzesovej sieni (Vajanského nábrežie 12, budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava). Vstup je voľný a radí privítame všetkých záujemcov.

                                 

plagát: Koniec humanitných vied?

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca odd.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
semináre, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač