Kvalita škôl v BSK

05. 02. 2015

logo TV Bratislava(02.  2. 2015; Televízna stanica Bratislava; Metro dnes; 18.00; por. 8/12; Alexandra Važanová/Rastislav Iliev)


Rastislav Iliev, moderátor: „Odborné školy v pôsobnosti Bratislavského kraja ohodnotili zamestnávatelia ako najkvalitnejšie v regióne. Vyplýva to z unikátneho prieskumu realizovaného na vzorke 2 000 zamestnávateľov z celého Slovenska."

Alexandra Važanová, redaktorka: „Prieskum, ktorý si nechali vypracovať Úrad vlády a Štátny inštitút odborného vzdelávania bol zameraný na pripravenosť absolventov stredných odborných škôl na prax a na uplatnenie sa na trhu práce. Najlepšie hodnotenie spomedzi stredných odborných škôl v Bratislavskom regióne získali od zamestnávateľov štyri školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Menovite bodovali Stredná odborná škola Svätoplukova v Bratislave, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera v Bratislave, Stredná odborná škola vinársko‑ovocinárska v Modre a Hotelová akadémia Mikovíniho v Bratislave."

Pavol Frešo, predseda BSK: „Ja si myslím, že sa to vracia niekde do histórie, ktorá bola veľmi, veľmi hlboká. Aj tu v Bratislave ste mali mnoho majstrov, ktorí mali potom svojich učňov a tovarišov, jednoducho si vychovávali svojich nástupcov v tom svojom remesle. Tak sa vraciame k tomu, áno výchova v tom prostredí, kde budem sa v budúcnosti živiť, kde budem v budúcnosti pracovať alebo kde budem v budúcnosti podnikať, to je veľmi, veľmi dôležité. Takže sa si myslím, že vrátiť sa takto ku koreňom, má zmysel. A po inšpiráciu netreba chodiť nejako ďaleko, sme v Bratislavskom kraji, susedíme s Burgenlandom – s Dolným Rakúskom, tam je to samozrejmé, že keď máte odbornú školu, tak spolupracujete s miestnymi podnikateľmi, s miestnymi firmami a jednoducho nemáte absolventov, ktorí sú nepoužiteľní na trhu práce."

Alexandra Važanová: „Kvalitnú prípravu na zamestnanie zabezpečuje župa študentom svojich škôl duálnym vzdelávaním a úzkou spoluprácou s potenciálnymi zamestnávateľmi v regióne."

Pavol Frešo: „My máme veľký záujem, aby naše školy vychovávali absolventov, ktorí sú v praxi uplatniteľní, ale zároveň máme aj obrovský záujem, aby vychovávali takých absolventov, ktorí potom neskôr, ak budú mať záujem, sa dokážu uplatniť aj na vysokých školách, prípadne vo vede a výskume."

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Stále v tomto smere máme rezervy. Nebudem hovoriť o odborných školách, lebo tie samozrejme tiež produkujú vynikajúcich absolventov, ktorí nachádzajú okamžite svoje uplatnenie. Ja by som sa skôr sústredil na tých, ktorí majú ambíciu alebo potenciál študovať na vysokých školách, a potom sa vybrať vedeckým smerom. Ja mám pocit, že tu máme trošku dlh všetci, ktorí v tomto prostredí sa pohybujeme. My by sme naozaj mali zachytiť tých študentov alebo deti už na konci základnej školy a rozpoznať ich talent, a potom ich nejakým spôsobom smerovať povedzme cez gymnázia k tomu alebo onomu konkrétnemu vedeckému smerovaniu, ktoré by mohol uplatniť na vysokej škole."

Pavol Frešo: „A preto aj podporujeme tú spoluprácu či so Slovenskou akadémiou vied alebo budeme pokračovať a už sme o tom dokonca aj hovorili, aj sme pripravili prvé pilotné projekty v spolupráci s univerzitami, to je pre nás nesmierne dôležité, aby sme mali istotu tak, ako dnes spolupracujeme s automobilovým alebo elektrotechnickým priemyslom v odbornom školstve, no tak nech sa páči, pre tých, ktorí chodia na univerzity, aby sme spolupracovali už s univerzitami v rámci stredných škôl. To je to, čo Bratislavská župa chce ponúknuť najviac pre svojich študentov stredných škôl."

Alexandra Važanová: „Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 58 stredných škôl a školských zariadení, z toho 36 stredných odborných škôl, 2 jazykové školy, 14 gymnázií, 2 konzervatória a 3 spojené školy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač