Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum

09. 02. 2015

logo SAVSlovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV, 22. 12. 2014). Umožní to prepojiť doterajšie výskumné aktivity ústavov SAV v kozmickej fyzike (vrátane astronómie, astrofyziky a geofyziky), kozmickej biológii a medicíne, materiálovom inžinierstve a v diaľkovom prieskume Zeme s aktivitami ESA.

V súčasnosti sa v kozmickom výskume a astronautike presadzujú inteligentné senzory, v ktorých sa využívajú mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS). V senzorových moduloch sú MEMS využité hlavne ako snímače, pretože umožňujú dosahovať vyššiu presnosť, efektívnosť, menšie rozmery a nižšiu hmotnosť. Výskum a vývoj inteligentných senzorov a MEMS umožnil ich široké využitie v mnohých priemyslených oblastiach, napr. v automobilovom priemysle, medicíne, geofyzike a i. Pre aplikácie v kozmickom výskume je dôležitá aj odolnosť MEMS na žiarenie a vibrácie.

Na Slovensku sa výskumom v oblasti senzorov a MEMS zaoberá niekoľko výskumných skupín v SAV a STU. Príkladom využitia MEMS v kozmickom výskume je analyzátor prachových častíc MIDAS (Micro Imaging Dust Analysis System), jeden z viacerých vedeckých prístrojov umiestnených na kozmickej sonde Rosetta, ktorých úlohou je výskum kométy a jej okolia z väčšej vzdialenosti (Obr. 1). Analyzátor MIDAS umožňuje zachytiť a snímať jednotlivé prachové častice s vysokým rozlíšením, určiť ich tvar, orientáciu, merať množstvo jednotlivých častíc, elektrickú vodivosť a pod. Vo vývoji tohto analyzátora boli použité aj mikrosystémové technológie zo SAV.

 Viac Slovenská akadémia vied

Zdroj:

SAV (Aktualita zo 6. 2. 2015)

 Uverejnila: MI

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač