Nové granty pomôžu znížiť rozdiely v kvalite európskeho výskumu

16. 02. 2015

logo Európskej komisieNové granty pomôžu pri zmenšovaní rozdielov v oblasti excelentnosti výskumu v rámci Európy, oznámila EÚ koncom januára tohto roka.

Ide o nové granty, ktoré pomôžu zmenšiť rozdiely v oblasti excelentnosti výskumu medzi členskými štátmi a posilniť konkurencieschopnosť a rast v Európe. Nový nástroj na spájanie do tímov, v rámci ktorého sa tieto granty udeľujú, pomôže zlepšiť výsledky výskumu a zvýšiť investície v krajinách, ktoré majú nižšie hodnotenie v oblasti excelentnosti výskumu. Vďaka finančným prostriedkom z programu Horizont 2020 bolo teraz z takýchto krajín vybraných 31 projektov, v rámci ktorých sa majú pripraviť operačné plány pre nové centrá excelentnosti, ktoré sa realizujú prostredníctvom spájania sa do tímov so špičkovými inštitúciami z celej Európy.

Prvé projekty v rámci spájania do tímov, ktoré boli vybrané na financovanie, povedú výskumné inštitúcie alebo agentúry, prípadne celoštátne alebo regionálne orgány. V prvej etape tohto opatrenia bude pre projekty vyčlenených celkovo 14,5 milióna EUR (maximálne 500 000 EUR na projekt), ktoré sú určené na vypracovanie operačných plánov pre nové centrá excelentnosti alebo aktualizáciu existujúcich plánov.

Medzi financované projekty patria partnerstvá z celej Európy. Napríklad Slovinský inštitút sa spojí do tímu s Karolínskym inštitútom vo Švédsku s cieľom vytvoriť centrum excelentnosti v oblasti lekárskych inovácií. Ďalší úspešný návrh predstavuje úsilie Bulharského inštitútu zriadiť centrum excelentnosti v oblasti udržateľných technológií na biologickej báze v partnerstve so Spoločnosťou Maxa Plancka v Nemecku.

Spájanie do tímov zohráva dôležitú úlohu v snahe EÚ využiť potenciál Európy v oblasti výskumu a inovácií. Medzi oprávnené členské štáty v rámci tejto iniciatívy patria všetky štáty, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004 plus Portugalsko a Luxembursko, ako aj osem krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré nie sú členmi EÚ. Spájanie do tímov im pomôže rozvinúť novú spoluprácu, vybudovať nové vedecké siete a využiť nové trhové príležitosti.

Slovensko má v prvej etape vybrané 4 projekty, ktoré si môžete pozrieť tu.

Príloha: Zoznam projektov vybraných v prvej etape (v angličtine)

Výzva v rámci nástroja na spájanie do tímov na účastníckom portáli programu Horizont 2020

Horizont 2020

Celá Tlačová správa EK z 30. januára 2015

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
projekty

Tlač