Nový portál Lepšie školy

13. 02. 2015

Televízna stanica STV 1_logo

(12. 02. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16:00; por. 6/15; Rita Fleischmanová, Simona Simanová)

Simona Simanová, moderátorka:  „Chcete si vybrať tú najlepšiu vysokú školu? Ministerstvo spustilo nový portál Lepšie školy.sk. Budúci študenti si tu môžu pozrieť, koľko zarábajú absolventi konkrétnych odborov, ale aj to, či si vedia nájsť prácu."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Nový portál Lepšie školy by mal napovedať budúcim študentom, aby sa orientovali skôr na technické odbory. Podľa odhadov totiž počet absolventov humanitných a spoločensko vedných odborov za desať rokov narastie o vyše päťdesiattritisíc a ani polovica z nich sa nedokáže zamestnať vo svojom odbore."

Peter Obdržálek, Centrum vedecko-technických informácií SR: „Opačná situácia je práve v tých technických odboroch, kde už dnes chýba cirka päťtisíc ľudí a v tom roku 2023 by to malo byť asi dvadsaťtisíc ľudí."

Rita Fleischmanová: „Výchovná poradkyňa na gymnáziu tvrdí, že ak študent nevie, aký odbor by si mal vybrať, môže absolvovať psychologický test. Mal by mu napovedať, na aké štúdium má predpoklady."

Oľga Bertová, výchovná poradkyňa, Gymnázium J. Papánka, Bratislava: „Mení sa záujem tých študentov. Myslím si, že teraz je trošku také oživenie aj technických smerov."

Rita Fleischmanová: „Ministerstvo školstva pripúšťa, že sa prehĺbila nerovnováha medzi študijnými odbormi a pracovnými ponukami. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia budú podľa prognózy ministerstva o niekoľko rokov pracovať v menej kvalifikovaných povolaniach, alebo budú bez práce. Už dnes šesťdesiattisíc absolventov vysokých škôl sedí na stoličkách, ktoré si vyžadujú len stredoškolské vzdelanie."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smeru – SD): „Chceme motivovať študentov, aby o výzvach vedeli, aby boli ambiciózni, aby si sami vytvorili obraz toho, k čomu chcú v budúcnosti prispieť, aké problémy ich zaujímajú, aké problémy chcú riešiť."

Rita Fleischmanová: „Nový portál Lepšie školy môžu využiť študenti už v týchto dňoch, keď majú na podanie prihlášok na štúdium už len niekoľko dní. Portál sa však bude postupne dopĺňať aj o ďalšie informácie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač