Pozvánka na Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach

02. 02. 2015

logo UPJŠ v KošiciachVedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 6. 2. 2015 v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty, kde budú záujemcom o štúdium poskytnuté komplexné informácie o jednotlivých študijných odboroch, s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií. DOD sa začne spoločným otvorením v aule prof. Prasličku (BR0A5)/M5 o 8.30 hod. a následne stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ktorí okrem otázok prečo sa rozhodli študovať prírodné vedy a čo im štúdium na PF UPJŠ dalo, priblížia cestu svojho kariérneho úspechu i zaujímavosti zo sveta vedy či biznisu, v ktorom pôsobia.

Veríme, že tento deň naplní očakávania na oboch stranách a bude prínosom pre všetkých zainteresovaných.

Program DOD 2015

AREÁL ŠROBÁROVÁ

AREÁL JESENNÁ/PARK ANGELINUM

Plagát DOD

Zaujímavé linky

 
Zdroj:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač