Projekt SlovakION ziskal podporu Európskej unie

06. 02. 2015

logo STUSlovenská technická univerzita v Bratislave (STU) získala financovanie z Európskej komisie (EK) pre strategický rozvojový výskumný projekt SlovakION Projekt komisia hodnotila v rámci schémy TEAMING, ktorá je jednou zo schém v kľúčovom programe Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Schéma TEAMING je zameraná  na rozvoj kapacít výskumu v oblasti materiálov a technológií. Projekt komisia hodnotila ako 8. najlepší  z pomedzi 162 projektov podaných z pätnástich krajín Európskej únie.

Európska komisia bude financovať  približne 30 projektov počas prvého roka sumou 500 tis. €.  Do druhej fázy sa po roku  a po opätovnom posúdení  EK dostane už len polovica týchto projektov a získa financovanie cca 20 mil. € na 5 rokov.

Výskum materiálov v oblasti iónových a plazmových technológií prináša nové možnosti v materiálovom inžinierstve a v nanotechnológiách, najmä možnosti modifikácií vlastností materiálov, povrchov a ich rozhraní. Hľadaným výsledkom budú vhodnejšie nové technologické postupy a vlastnosti produktov, ktoré sa doterajšími spôsobmi nedajú dosiahnuť. Tieto technológie sú pre Slovensko zaujímavé aj z pohľadu kľúčového automobilového priemyslu.

 

Andrea Settey Hajdúchová
Slovenská technická univerzita

web: www.stuba.sk

FB: www.facebook.com/univerzita

Uverejnila: MI

 

 

 

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač