Rozhodovať by mala kvalita

13. 02. 2015

Televízna stanica TA 3_logo(11. 02. 2015; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 7/15; Lucia Lukošová, Zuzana Závodská)

Zuzana Závodská, moderátorka: „Stredoškoláci majú necelé tri týždne na to, aby si rozmysleli, čo budú robiť v budúcnosti. V prípade, že chcú ísť na vysokú školu, im môže pomôcť nový portál. Nájdu na ňom poradie najlepších univerzít a tiež informácie o tom, koľko by mohli po skončení školy vo svojom odbore zarábať."

Lucia Lukošová, reportérka TA 3: „Absolventi týchto vysokých škôl nemajú problém si nájsť prácu, vyplýva to z prieskumu Centra vedecko-technických informácií SR, do ktorého sa zapojilo viac ako 15 tisíc magistrov a inžinierov."

Tabuľka: Rebríček najlepších univerzít podľa uplatnenia absolventov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Juraj Draxler, minister školstva: „Pre nás je dôležité, aby sme dali naozaj verejnosti komplexné informácie o tom, ako sa absolventi zamestnávajú a už potom ten daný budúci študent sa má sám rozhodnúť."

Lucia Lukošová: „V analýze poskytla dáta aj Sociálna poisťovňa, na ich základe boli zistené priepastné rozdiely v platoch medzi absolventmi vysokých škôl, v niektorých prípadoch išlo až o tisíc eur. Kým najlepšie zarábajú IT-čkári, najmenšiu výplatu dostávajú mladí po skončení sociálnych a humanitných odborov."

Peter Obdržálek, Centrum vedecko-technických informácií SR: „Je tam Univerzita Konštantína Filozofa na posledných priečkach, Katolícka univerzita v Ružomberku."

Lucia Lukošová: „Minister školstva sľubuje, že odbory, ktoré budú vykazovať extrémnu neúspešnosť uplatnenia sa absolventov na trhu práce štát prestane financovať. Návštevníci portálu si môžu pozrieť aj to, koľko eur budú mať na výplatnej páske po skončení štúdia a to cez takzvaný modelový príjem."

Matej Šiškovič, Inštitút vzdelávacej politiky: „Ktorý bude očisťovať, alebo upravovať skutočný príjem o jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na platy. To znamená napríklad pohlavie, región."

Lucia Lukošová: „Prieskum priniesol aj ďalšie zaujímavé čísla, takmer polovica mladých sa priznala, že nikdy nepracovala v odbore, ktorý vyštudovala, až percent pracujúcich vo svojom zamestnaní nepotrebuje vysokoškolský diplom."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač