Sladkým k predčasnej puberte

05. 02. 2015

logo TV Markíza(2. 2. 2015; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 20/29; Henrieta Hajtová/Jaroslav Zápala)


Jaroslav Zápala, moderátor:
„Plechovka sladkého drinku denne môže urýchliť príchod puberty. Na pozore by sa mali mať najmä mladé dievčatá, predčasná premena na ženu nesie so sebou zdravotné riziká."

Henrieta Hajtová, redaktorka: „Dievčatá od deväť do štrnásť rokov vyplnili dotazník. Z jeho sumáru jasne vyšlo, že tie, ktoré pili viac ako plechovku sladkého nápoja denne, dostali menštruáciu predčasne."

Dr. Natalie Azar, NY University's Langone Medical Center: „Sladené nápoje zvyšujú hladinu inzulínu, a to ovplyvňuje hormóny."

Henrieta Hajtová: „Vedecký tím z Harvardu to vyhodnotil negatívne a pridali sa k nemu aj vedci z Anglicka."

Petra Priebojová, Master's of Science, St Thomas' Hospital, Londýn: „Výsledky tohto prieskumu dokázali, že to môže ovplyvniť metabolické procesy v tele, ktoré by potom mohli mať ďalšie dlhodobé následky."

Henrieta Hajtová: „Napríklad rakovinu prsníka. Jej riziko u dievčat s predčasnou pubertou stúpa o päť percent. Odborníci zo Slovenska sú však so závermi opatrní. Najmä preto, že ich kolegovia súvislosť medzi nápojom a predčasnou pubertou len odpozorovali."

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH., lekár a vedec, LF UK: „To, že niečo s niečím je priamo alebo nepriamo úmerné, to ešte neznamená, že to je aj kauzálne súvislé. My máme, ja neviem, stále viacej áut na cestách a zároveň máme, ja neviem, stále viac autistov, ale to neznamená, že tie autá spôsobujú autizmus."

Henrieta Hajtová: „Napriek tomu štúdia je podľa nich dôležitá."

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH.: „Aby sme potom naštartovali rôzne experimenty – keď na tých zvieratkách napríklad im dáme, ja neviem, piť tie sladené nápoje, tak potom teda už budú mať skôr nástup tej puberty? A podobne. Čiže dáva to také, že impulzy na výskum."

Henrieta Hajtová: „Zatiaľ však ide len o pozorovaciu štúdiu a priamy súvis medzi rakovinou a sladenými nápojmi sa nepotvrdil, čiže tínedžerky sa ešte svojich obľúbených drinkov nemusia vzdávať. Hoci, keď ich nahradia niečím zdravším, viac si pomôžu ako uškodia. Sladené drinky totiž majú na rováši aj problémy založené na dôkazoch."

Petra Priebojová: „Už sa vie, že môžu spôsobiť obezitu a poškodiť chrup dieťaťa."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač