Slovenčina o 100 rokov

23. 02. 2015

logo TV JOJ(22. 02. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 16/20; Michal Rybanský, Barbora Janošová / Adriana Kmotríková)

 

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Včera bol celosvetový Medzinárodný deň materinského jazyka. Slováci sa pýšia svojou ľubozvučnou slovenčinou, ktorá veľmi príjemne znie napríklad aj našim českým susedom. Aj náš jazyk sa ale neustále mení a vyvíja a či bude Slovenčina znieť podobne ako dnes aj o sto rokov, alebo neskôr, to si dnes netrúfa odhadnúť ani odborníčka."

Michal Rybanský, redaktor: „Fíha, ty máš ale krásne čupry."

Barbora Janošová, redaktorka: „Dnešní chlapi to už možno nevedia, no kedysi naši predkovia práve takto chválili účes svojim ženám. Staré slová zabúdame. No a nové objavujeme. Jazyk sa vyvíja."

PhDr. Sibyla Mislovičová, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied: „Zmeny nie sú len v oblasti lexiky, ale zmeny sú aj v tom, ako ukladáme slová do viet, v tom, ako skloňujeme, ohýbame slová a takisto sa mení aj naša výslovnosť."

Opýtaná 1: „Mäkšia bola, že neboli tam také tvrdšie tie výrazy, alebo nebol tak pritvrdený ten jazyk."

Barbora Janošová: „Kým názvy remesiel, ktoré už neexistujú (korytár, čipkár, tokár, cizelér), upadajú do zabudnutia, s novými technológiami pribúdajú do slovenčiny aj nové povolania a slová (administrátor, manažér, osobný kouč)."

PhDr. Sibyla Mislovičová: „Používame nové technológie moderné a s tým súvisí množstvo slov. Je úplne jasné, že pred sto rokmi sa takéto záležitosti nepoužívali a zrejme by vtedajší Slováci nerozumeli."

(začiatok ankety)

Opýtaný 2: „Do slovenského jazyka vnikajú čechizmy, amerikanizmy, a tak ďalej. Nebude to slovenčina, už to bude hatlanina."

Opýtaná 3: „Pomaly človek nerozumie."

(koniec ankety)

Barbora Janošová: „Jazykovedkyňa ale tvrdí, že cudzími výrazmi slovenčinu rozhodne neohrozujeme. Je to len prirodzený proces."

PhDr. Sibyla Mislovičová: „Tak ako v minulosti povedzme bolo viac slov prevzatých z latinčiny, tak teraz máme slová prevzaté z angličtiny. Povedzme aj slovo košeľa, vyzerá to ako fantastické slovenské slovo, ale to je kosula z latinčiny."

Barbora Janošová: „Sem‑tam dokonca oživíme aj celkom zabudnutý výraz."

PhDr. Sibyla Mislovičová: „Napríklad také slová ako je župa a župan."

Barbora Janošová: „A prestaň sa už prtiť, dráždi mi to moje čuvy. Že mi nerozumiete? Možno aj Slováci o dvesto rokov budú ťažko rozumieť aj zvyšku tejto reportáže, no stále to bude slovenčina."

PhDr. Sibyla Mislovičová: „Určite sa jazyk bude vyvíjať, bude iný o dvesto rokov, zrejme tak, ako si to ani možno nevieme predstaviť, ale ten ypsilon aspoň v tej možnože perspektíve takej niekoľkých desiatok rokov nemyslím si, že by sa to zmenilo."

Publikované z monitoringu STORIN s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
filologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač