Slovensko bude mať družicu

04. 02. 2015

(30. 1. 2015; Televízna stanica TA 3;obré správy; 19.50; por. 10/13; Miroslav Kohút / Petra Ázacis)


logo Televízie TA 3Petra Ázacis, moderátorka:
„Slovensko bude mať čoskoro vo vesmíre svoju prvú družicu, niekoľkoročná práca vedcov a študentov sa pomaly blíži ku koncu. K vesmíru však budeme mať o niečo bližšie všetci, Slovensko sa totiž stáva súčasťou Európskej vesmírnej agentúry."

Miroslav Kohút, redaktor: „Slovensko ako jedna z mála európskych krajín doteraz neposlala na obežnú dráhu Zeme vlastnú družicu. Skupina mladých vedcov finišuje s jej prípravou a budúci rok by ju mala do vesmíru vyniesť raketa. Naši vedci sa chcú pokúsiť o jedinečný experiment."

Jakub Kapuš, Slovenská asociácia pre vesmírne aktivity: „Vytvorenie mapy Zeme alebo tmavej časti Zeme v oblasti ÚV, ultrafialového žiarenia. Takáto mapa Zeme v oblasti ultrafialoveho žiarenia zatiaľ neexistuje."

(začiatok archívneho záznamu zo 16. 11. 2014)

Alexander Kutka, Slovenská asociácia pre vesmírne aktivity: „Dúfame, že to prispeje aj k takej národnej hrdosti, že Slovensko sa pridá medzi štáty, ktoré majú vlastný satelit na obežnej dráhe Zeme."

(koniec archívneho záznamu zo 16. 11. 2014)

Miroslav Kohút: „No a takto vyzerá základná kostra prvej slovenskej družice."

Jakub Kapuš: „Po stranách budú solárne články a zo spodnej strany sa budú vysúvať antény. Takže toto je vlastne reálna veľkosť prvého slovenského satelitu."

Miroslav Kohút: „Družica by mala vo vesmíre vydržať najmenej dva roky. Zelenú tomuto projektu dal ešte v čase šéfovania rezortu školstva Peter Pellegrini."

Jakub Kapuš: „Túto agendu dotiahol do úspešného konca, má na tom obrovský podiel práce."

Peter Pellegrini, predseda Národnej rady: „Presvedčili ma práve títo mladí ľudia, ktorých som osobne navštívil v ich, poviem laboratóriu, v tých malých stiesnených priestoroch. To ma presvedčilo o tom, že je na Slovensku dostatok mladých šikovných ľudí."

Miroslav Kohút: „Kozmický výskum v našich podmienkach už zrejme nebude iba v rovine science fiction, poslanci rozhodli a Slovensko sa stáva súčasťou Európskej vesmírnej agentúry."

Jakub Kapuš: „Môžeme získať veľa skúseností a do našej republiky sa tým pádom dostane aj veľa peňazí a dotkneme sa tých najlepších technológií, ktoré vo svete existujú."

Peter Pellegrini: „Vytvoríme tak priestor na to, aby možno v krátkej dobe sme mohli do vesmíru vypustiť aj našu slovenskú družicu."


Publikované z monitorinu STORIN, s. r. o.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač