V budúcnosti bude dopyt po odborníkoch v oblasti zelených technológií, energetiky, biomedicíny

18. 02. 2015

logo Rozhlasová stanica LUMEN(14. 02. 2015; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 5/26; Jana Horniaková /Jana Horniaková)


Jana Horniaková, moderátorka: „V roku 2023 budú zamestnávatelia najviac potrebovať vyštudovaných mechanikov, energetikov a elektrotechnikov. Minister školstva Juraj Draxler tvrdí, že vysoké školy musia odpovedať na výzvy doby. Dopyt bude v budúcnosti po odborníkoch v oblasti zelených technológií, energetiky, biomedicíny či biochémie."

Juraj Draxler (nom. Smeru‑SD), minister školstva: „Štát potrebuje samozrejme dobré dáta, aby sme sa vedeli rozhodnúť, čo vlastne potrebujeme, ako sa vyvíja trh práce. Podobne štát potrebuje vedieť čo vlastne dnešní absolventi dostávajú na úrovni kompetencií, či sa tieto kompetencie zhodujú s tým, čo je dnes potrebné vo vede a výskume a čo je dnes potrebné na trhu práce. Zároveň štát musí mať nástroje na to, aby trochu zbúral tie múry, ktoré sa predsa len vytvorili za posledné roky medzi vysokými školami a zvyškom hospodárstva."

Jana Horniaková: „Peter Obdržálek z Centra vedeckotechnických informácií povedal, že o 8 rokov bude zarábajúcich absolventov o 127 tisíc viac než teraz. Pracovných miest pritom bude len o 83 tisíc viac."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač