V Česku riešia chrípkovú epidémiu. Ako je to s prípadnou zodpovednosťou nezodpovedných šíriteľov nákazy?

09. 02. 2015

(03.02.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 1/3; - / Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Susedné Česko je pred vyhlásením chrípkovej epidémie. Okrem tisícov nakazených, pozatváraných škôl a nemocníc so zákazom návštev tam má chrípka už aj prvé obete na životoch. Úrady doteraz hlásia štyri. Hoci na Slovensku situácia taká dramatická nie je, pozreli sme sa na to, ako nákaze predchádzať a či je u nás vôbec postihnuteľný nezodpovedný šíriteľ. Samozrejme nejde len o chrípku. Na východe Slovenska sa šíri mums, prenosná je rovnako hepatitída typu A. Má sa v škole učiteľ či na pracovisku zamestnávateľ o čo oprieť, aby mohol nakazeného jednoducho poslať domov, a chrániť tak zvyšok kolektívu? Otázky sú teda nastolené, odpovede sme najprv hľadali s Fedorom Čiamporom z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pekný deň prajem."

Fedor Čiampor, Virologický ústav SAV, (telefonát): „Dobrý deň prajem."

Jaroslav Barborák: „Pán Čiampor, chrípka, mums či žltačka, to všetko sú vírusové ochorenia, ktoré sa prenášajú. Akými cestami?"

Fedor Čiampor: „Chrípka sa prenáša kvapôčkovou infekciou, čiže chorý človek, ktorý vylučuje vírus a kašle po okolí, prenáša chrípku, dostane sa do živého, do zdravého organizmu vdýchnutím, ale aj cez spojivkový vak, čiže cez oči. Hepatitídy sú kontaktné infekcie, tie obyčajne sa nazývajú infekciami špinavých rúk, kontaktom, v nedostatočnej hygiene s výlučkami takéhoto pacienta môže dôjsť k ochoreniu. No a mums je parachrípkové ochorenie, ktoré sa tiež šíri kvapôčkovou infekciou, takisto vdýchnutím a výlučkami toho, kto má mums, sliny obsahujú veľké množstvo vírusu."

Jaroslav Barborák: „Z tejto vašej odpovede je aj návod na to, ako sa pred tých chrániť, čo treba robiť?"

Fedor Čiampor: „Predovšetkým či už riaditeľ školy, alebo triedny učiteľ, zamestnávateľ, alebo ktokoľvek iný, ktorý pracuje s kolektívom, a objaví sa tam človek, ktorý sa sťažuje, že má veľké bolesti hlavy, bolesti celého tela, a naviac ešte aj vysokú teplotu, tak je veľká pravdepodobnosť, že má chrípkové ochorenie. Takéhoto človeka treba z kolektívnu hneď izolovať, žiaka poslať domov, zamestnanca takisto."

Jaroslav Barborák: „Ako je to vlastne na Slovensku, budeme sa pýtať ďalších kompetentných, ktorí riešia to legislatívne nastavenie situácie. S vami chceme riešiť hlavne to, ako k akým nákazám prichádza, a o tom či človek aj vie, že nakazený práve je. Lebo ak chceme hovoriť pri vírusových ochoreniach o prípadnej zodpovednosti za ich prenos, a musíme sa pýtať na to, ako sa ich prítomnosti či výskyte dozvieme, ako teda? Len tými príznakmi?"

Fedor Čiampor: „Pozrite sa, chrípka je ochorenie, proti ktorému sa veľmi účinne dá brániť očkovaním. Očkovanie proti chrípke nie je povinné, čiže u nás z populácie sa dá zaočkovať tak 6, 7 percent populácie každý rok, čo je veľmi málo. K tomu, aby vznikla rozsiahlejšia kolektívna imunita, by muselo byť zaočkovaných najmenej 60 až 70 percent obyvateľstva, čo sa u nás nedeje. Čiže tu je prvá zodpovednosť, že ľudia sú nezodpovední, nedajú sa zaočkovať. Miesto toho, aby investovali päť eur do očkovacej látky, tak investujú dvadsať eur do rozličných biopreparátov, ktoré sú prakticky neúčinné. To je o stupni zodpovednosti."

Jaroslav Barborák: „Áno, ale stále chcem riešiť to subjektívne vedomie toho, aby som za niečo mohol byť zodpovedný, musím vedieť, že som napríklad šíriteľom toho vírusu. Chcem za obdobie, keď človek je nakazený, a o nákaze ani nemusí vedieť?"

Fedor Čiampor: „Samozrejme, že existuje nejaká inkubačná doba. Nie u všetkých vírusových ochorení je človek infekčný aj v inkubačnej dobe. Väčšinou je infekčný, keď sa objavia prvé príznaky, čiže u hepatitídy je to zožltnutie, u mumsu je do zdurenie príušných žliaz, u chrípky je to vysoká teplota a bolesti hlavy. Čiže ak sa takéto príznaky objavia, tak je veľká pravdepodobnosť, že onemocnenie prešlo z inkubačnej doby do reálneho ochorenia, a stáva sa šíriteľom vírusu. Čiže tak by sa mal aj správať."

Jaroslav Barborák: „Kedy mám istotu, že som nakazený? Až po návšteve lekára, po nejakých testoch?"

Fedor Čiampor: „Nie. Pozrite sa, na chrípku nejaké rýchle testy nemáme, čiže nie je to také jednoduché, ale lekár a skúsený lekár musí vedieť, aké sú presné príznaky chrípky a podľa toho sa aj chovať."

Jaroslav Barborák: „Z pohľadu virológa, ako sa pozeráte na tú otázku o zodpovednosti za šírenie vírusu? Môže to samotné pýtanie sa po zodpovednosti pomôcť prevencii?"

Fedor Čiampor: „Tak, ja myslím, že toto absolútne naša legislatíva nerieši, pretože viete, ako je to so zodpovednosťou pri takých vážnych ochoreniach, ako je HIV, AIDS, aj tam sa objavujú prípady, že nakazený človek vie o tom, má pozitívny test, a správa sa tak, aby to nikto nepoznal, že je šíriteľom ochorenia."

Jaroslav Barborák: „Práve ten vami spomínaný príklad je ale podchytený v trestnom práve, a tam je aj nejaká sadzba."

Fedor Čiampor: „... pre ostatné infekčné ochorenia nie. Samozrejme, ak je niekto označený za bacilonosiča, čo sa týka väčšinou bakteriálnych ochorení, tak by sa mal liečiť a zbaviť sa bacilonosičstva povinne, ale legislatíva nikomu neurčuje, aspoň ja neviem o takom legislatívnom postupe, že by niekto bol zodpovedný za to, že vie, že je chorý a napriek tomu sa správa inakšie."

Jaroslav Barborák: „Podľa vás, ak by to bolo takýmto spôsobom aj napísané formálne, pomohlo by to prevencii? Pýtam sa vás ako virológa."

Fedor Čiampor: „Veľmi by to nepomohlo, pretože osveta a povedomie ľudí o tom, či sú chorí alebo zdraví, je dosť vágna, takže to by sa veľmi ťažko dalo dať do legislatívy. Jediné, čo by bolo účinné, to je spraviť očkovanie proti chrípke v určitých vekových kategóriách povinným, a tým pádom by sme nemali chrípkové epidémie."

Jaroslav Barborák: „Toľko virológ Fedor Čiampor z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem veľmi pekne za váš čas."

Fedor Čiampor: „Prosím."

Jaroslav Barborák: „Ako je zodpovednosť za šírenie vírusových ochorení podchytená legislatíve, a je vôbec? Pýtali sme sa na Úrade verejného zdravotníctva. Jeho hovorkyňa Lenka Skalická. Dobrý deň."

Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, (telefonát):. „Dobrý deň."

Jaroslav Barborák: „Chrípka ja vysoko nákazlivá infekcia. Tisícky pacientov, ktorí ju dokonca majú potvrdenú, však chodia verejnou dopravou do práce, či deti posielajú do školy. Majú v nejakom zmysle zodpovednosť za to, že šíria nákazlivú chorobu?"

Lenka Skalická: „V prvom rade je zodpovednosť na danej osobe, ktorá má chrípkové ochorenie. Musí si uvedomiť, že je potrebné zotrvať doma a ochorenie vyležať a preliečiť. Úrad verejného zdravotníctva každoročne prostredníctvom médií upozorňuje verejnosť, aby dodržiavala určité preventívne opatrenia. V rámci legislatívy Úrad verejného zdravotníctva nemá právny predpis, resp. neexistuje právny predpis, ktorý by obmedzoval, alebo zakazoval pobyt v školskom zariadení, prípadne vykonávať pracovné činnosti na svojom pracovisku."

Jaroslav Barborák: „Úplne analogicky sa môžeme pýtať na ďalšie ochorenia, napríklad mums či hepatitída. Kde je hranica na to, aby sme považovali ochorenie za tak nákazlivé, že človek má zodpovednosť za jeho šírenie?"

Lenka Skalická: „Osobu, ktorá si je vedomá svojho zdravotného stavu, a vedome šíri vysoko nákazlivé ochorenia, riešia orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú v rámci kompetencií Trestného zákona postupovať a riešiť takýto prípad."

Jaroslav Barborák: „Tu len doplním, že Trestný zákon, ktorý spomínate, aj sankčne rieši, a to niektoré ohrozenia prenosnými chorobami. Ide konkrétne o AIDS, besnotu či čierny kašeľ či mor. Toto taxatívne vymenovanie vychádza z vyhláška rezortu zdravotníctva. Pani Skalická, môže z pohľadu ochrany zdravia zamestnávateľ poslať domov chorého zamestnanca či učiteľa alebo riaditeľa školy? Neprijať na vyučovanie žiaka? Má sa o čo oprieť naša legislatíva?"

Lenka Skalická: „Úrad verejného zdravotníctva v rámci novej legislatívy nemá právny predpis, aby striktne stanovoval resp. obmedzoval a zakázal pobyt či už v škole, alebo na pracovnom prostredí, avšak v prípade školských zariadení je to plne v kompetencii riaditeľa školského zariadenia, ktorý môže prerušiť výchovnovzdelávací proces na určité obdobie. O tomto svojom rozhodnutí môže komunikovať s príslušným regionálnym hygienikom a informovať ho o svojom rozhodnutí."

Jaroslav Barborák: „Toľko Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne za váš čas."

Lenka Skalická: „Ďakujem. Pekný deň."

Jaroslav Barborák: „A aká je teda prax na našich školách, na základe čoho postupujú učitelia v prípadoch, keď majú pred sebou evidentne chorých žiakov? Môžu rozhodnúť o tom, že ich na vyučovanie nepustia? Za rezort školstva odpovedá hovorkyňa Beáta Dupaľová-Ksenzsighová."

Beáta Dupaľová-Ksenzsighová, hovorkyňa školstva, (telefonát): „Prax je taká, že v materských školách môže učiteľ odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu. Ak dieťa v škôlke ochorie až počas dňa, učiteľ zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí. Následne informuje rodiča, ktorý by si mal po svojho potomka prísť."

Jaroslav Barborák: „To bola materská škola. Poďme ešte na základnú a strednú, ako to je tam?"

Beáta Dupaľová-Ksenzsighová: „To bola materská škola. V základných školách od začiatku vyučovania až po jeho koniec vykonáva nad žiakom dozor poverený učiteľ. Pri náhlej nevoľnosti, alebo pri úraze žiaka, a to počas všetkých aktivít organizovaných školou, to znamená v jedálni, alebo aj na výlete, ihneď kontaktuje rodiča. Ten by si mal prísť po dieťa čo najskôr. Toto opatrenie by malo byť zakotvené aj v školskom poriadku a žiaci s ním samozrejme musia byť oboznámení ešte na začiatku roka. V stredných školách nie je tento postup upravený legíslatívne, pravidlá však musia byť stanovené takisto v školskom poriadku príslušnej školy. V zásade platí, že v prípade nevoľnosti žiaka by mal učiteľ kontaktovať rodiča."

Jaroslav Barborák: „Toľko Beáta Dupaľová-Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva školstva. Ešte pekný večer prajem."

Jaroslav Barborák: „Pekný večer."

Publikované z monitorinu STORIN, s. r. o.

(AO)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Tlač